ФУНКЦИЈАИМЕ И ПРЕЗИМЕКОНТАКТ / MAIL
в.д. Генерални директорДушан Гарибовић
дипл.економиста
011 36-21-118
dusan.garibovic@srbrail.rs
Извршни директор за саобраћајМр Владимир Булатовић
дипл.маш.инж
011 36-16-886
vladimir.bulatovic@srbrail.rs
Извршни директор за развој и заједничке пословеМира Вукмировић
дипл.економиста
011 36-18-461
mira.vukmirovic@srbrail.rs
Пословни секретар генералног директораМилица Спасеновић011 36-21-118

Помоћник генералног директора за вучу возоваМилорад Ангеловски
дипл.маш.инж.
milorad.angelovski@srbrail.rs
Помоћник генералног директора за саобраћајно транспортне и комерцијалне пословеДраган Окановић
дипл.ел.инж.
011 36-18-244
dragan.okanovic@srbrail.rs
Помоћник генералног директора за правне послове и људске ресурсеМр Неда Јелић
дипломирани правник
011 26-46-725
neda.jelic@srbrail.rs
Директор Центра за унутрашњу контролуЗоран Готић
дипл.инж.саобр
zoran.gotic@srbrail.rs
Директор Центра за реструктурирањеЗоран Сретеновић
дипл.инж.геологије
zoran.sretenovic@srbrail.rs
Директор Центра за контролу приходаМр Радомир Вучићевић011 36-18-345
radomir.vucicevic@srbrail.rs
Центар за управљање некретнинама и енергетску ефикасностМр Мирослав Јеремићmiroslav.jeremic@srbrail.rs
Центар за интерну ревизијуЂорђе Зелић
дипл.економиста
djordje.zelic@srbrail.rs
Повереник за етикуЈелена Џелетовић
дипл.правник
011 36-11-101
jelena.dzeletovic@srbrail.rs
Директор Сектора за вучу возоваРаде Тадић
дипл.маш.инж.
011 36-18-328
rade.tadic@srbrail.rs
Директор Сектора за одржавање возних средставаНовица Момчиловић011 36-18-328
novica.momcilovic@srbrail.rs
Заменик директора Сектора за саобраћајно транспортне пословеМилош Јовановић
Марина Јовановић
011 36-16-788
milos.jovanovic@srbrail.rs
marina.jovanovic@srbrail.rs
Директор Сектора за продајуДанијела Ђурић
дипл.економиста
011 36-10-772
danijela.djuric@srbrail.rs
Заменик директора Сектора за људске ресурсе и опште пословеБиљана Гемаљевић
дипл.правник
011 36-15-980
biljana.gemaljevic@srbrail.rs
Директор Сектора за правне пословеМирјана Гавранчић
дипл.прaвник
011 26-46-725
mirjana.gavrancic@srbrail.rs
Директор Сектора за информационо комуникационе технологијеИгор Секуловић
дипл.маш.инж.
011 30-65-681
igor.sekulovic@srbrail.rs
Директор Сектора за набавке и стоваришне пословеМашан Вушковић
дипл.економиста
011 36-18-244
masan.vuskovic@srbrail.rs
Директор Сектора за рачуноводствене послове и планСветлана Стојановић
дипл.економиста
011 36-18-244
svetlana.stojanovic@srbrail.rs

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ

– Тања Чворовић, Немањина бр. 6, канц.346, телефон: 064/8452-484    

– Електронска пошта: tanja.cvorovic@srbrail.rs

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

– Јелена Џелетовић дипл.правник, Немањина бр. 6, телефон: 011/3611-101

– Електронска пошта: jelena.dzeletovic@srbrail.rs