ФУНКЦИЈАИМЕ И ПРЕЗИМЕКОНТАКТ / MAIL
в.д. Генерални директорДр Мирољуб Јевтић011 36-21-118
miroljub.jevtic@srbcargo.rs
в.д. Извршни директор за саобраћајРадољуб Гемаљевић
дипл.маш.инж
011 36-21-118
radoljub.gemaljevic@srbcargo.rs
в.д. Извршни директор за развој и заједничке пословеЗвездан Павићевић
дипл.економиста
011 36-21-118
zvezdan.pavicevic@srbcargo.rs
Шеф кабинетаКатарина Нешић Раковић011 36-18-461
katarina.nesic@srbcargo.rs
office@srbcargo.rs
Помоћник генералног директора за економске пословеСања Тешић
дипл.инжењер организационих наука
011 36-18-244
sanja.tesic@srbrail.rs
Повереник за етикуЈелена Џелетовић
дипл.правник
jelena.dzeletovic@srbcargo.rs
Директор Центра за унутрашњу контролуСлободан Врга
дипл.маш.инж.
slobodan.vrga@srbcargo.rs
Начелник Центра за интерну ревизијуЂорђе Зелић
дипл.економиста
djordje.zelic@srbrail.rs
Директор Центра за реструктурирањеЗоран Сретеновић
дипл.инж.геологије
zoran.sretenovic@srbrail.rs
Директор Сектора за вучу возоваРаде Тадић
дипл.маш.инж.
011 36-18-328
rade.tadic@srbcargo.rs
Директор Сектора за одржавање возних средставаНовица Момчиловић011 36-18-328
Директор Центра за упревљање некретнинама и енергетску ефикасностМирослав Јеремићmiroslav.jeremic@srbcargo.rs
Директор Центра за контролу приходаРадомир Вучићевићradomir.vucicevic@srbrail.rs
Директор Сектора за продајуДанијела Ђурић
дипл.економиста
011 36-10-772
danijela.djuric@srbrail.rs
Директор Сектора за транспортне пословеСенија Богић Павловић
дипл.саоб.инж.
011 36-18-837
011 36-16-788
senija.bogic@srbrail.rs
Заменик директора Сектора за финансијско рачуноводствене послове
и план
Светлана Стојановић
дипл.економиста
011 31-63-909
svetlana.stojanovic@srbrail.rs
Директор Сектора за набавке и централна стовариштаСтеван Чарапић
дипл.економиста
stevan.carapic@srbcargo.rs
Директор Сектора за правне пословеСања Мараш
дипл.правник
011 26-46-725
sanja.maras@srbcargo.rs
Директор Сектора за људске ресурсе и корпоративну одговорностНаташа Јовановић
дипл.прaвник
011 26-46-725
natasa.jovanovic@srbcargo.rs
Директор Сектора за информационо комуникационе технологијеКатарина Пантић
дипл.инж. информатике
katarina.pantic@srbrail.rs

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА У ВЕЗИ СА УНУТРАШЊИМ УЗБУЊИВАЊЕМ

– Иван Богавац, Немањина 6, соба 347, I спрат

ivan.bogavac@srbcargo.rs,

ivan.bogavac@srbrail.rs

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

– Јелена Џелетовић дипл.правник, Немањина бр. 6, телефон: 011/3611-101

– Електронска пошта: jelena.dzeletovic@srbrail.rs