Агенција за привредне регистре 10. августа 2015. донела је решење о упису у регистар Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Kарго”.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

  • Пословно Име: Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго Београд-Савски Венац
  • Статус: Активно привредно друштво
  • Матични број: 21127116
  • Правна форма: Акционарско друштво
  • Седиште: Општина: Београд-Савски Венац  
  • Место: Београд-Савски Венац
  • Улица и број: Немањина 6
  • Датум оснивања:10.08.2015
  • ПИБ: 109108446
  • Web адреса: www.srbcargo.rs

СКУПШТИНА

Горјана Јоксовић, председник

Владимир Пантелић, дипл.правник, члан

Иван Јовановић, дипл.правник, члан

Драгица Гавриловић, дипл.политиколог, члан

Љиљана Аћимовић, дипл.менаџер безбедности, члан


 ОДБОР ДИРЕКТОРА

– Др Мирољуб Јевтић, – в.д. генералног директора

– Радољуб Гемаљевић дипл.маш.инж. – извршни директор за саобраћај

– Звездан Павићевић дипл.економиста -извршни директор за развој и заједничке послове