НазивБрој набавкеДатум објаве позиваРок за подношење понудаДатум отварања понудаПозив за подношење понудеКонкурсна документација Статус
Службена одећаЈНОП/2718.08.2017.21.09.2017. до 10:00h21.09.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Заштитна одећаЈНОП/2618.08.2017.22.09.2017. do 10:00h22.09.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Заштитна и службена обућаЈНОП/2818.08.2017.21.09.2017 до 14:00h21.09.2017 у 14:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Осигурање робе у транспортуЈНОП/2517.08.2017.21.09.2017 до 10:00h21.09.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Поправка електронике за локомотиве серије 621ЈНМВ/5316.08.2017.29.08.2017. до 11:00h29.08.2017. у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Отворено
Канцеларијски намештајЈНМВ/4811.08.2017.21.08.2017. до 10:00h21.08.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр. 1
Отворено
Давање у закуп 80 теретних кола серије Tads/Tadds(082) и 50 теретних кола серије Eas(595/596)07.08.2017.04.09.2017. до 10:00h04.09.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр. 2
Питања и одговори бр. 3
Отворено
Уља и мазива, отворени поступак по партијамаЈНОП/2403.08.2017.05.09.2017. до 10:00h05.09.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Папир и папирна галантеријаЈНМВ/3928.07.2017.11.08.2017. до 10:00h11.08.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Отворено
Електровуча (делови за главни прекидач, регулатор напона, контакторе, пантографи, термичке заштите)ЈНМВ/5028.07.2017.07.08.2017. до 11:00h07.08.2017. у 12:00hПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Отворено
Набавка столица за машиновођеЈНМВ/5224.07.201703.08.2017 до 13:00h03.08.2017 у 14:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Набавка подних даскиЈНОП/2320.07.201721.08.2017 до 10:00h21.08.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Продаја расходованих средстава -84 вучна возила разних серијаЈавно надметање број 417.07.201702.08.2017 до 10:00h03.08.2017 у 10:00hПозив за подношење понуда
Announcement on public bidding traction vehicles
Конкурсна документација
Bidding documentation traction vehicles
Отворено
Уређај и опрема за испитивање осовинских склопова магнетним флуксомЈНМВ/4912.07.201727.07.2017 до 11:00h27.07.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Отворено
Премија за осигурање од одговорности услед вршења делатностиЈНОП/2203.07.201702.08.2017 до 11:00h02.08.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Отворено
Набавка делова система за хлађење дизел мотора локомотиваЈНМВ/4530.06.201710.07.2017 до 10:00h10.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Отворено
Ремонт регулатора обртаја дизел мотораЈНМВ/4630.06.201719.07.2017 до 10:00h19.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Ремонт регулатора ПГ
Обавештење о закљученом уговору Ремонт регулатора РК4
Отворено
Композитне кочне папуче C-810ЈНМВ/4330.06.201720.07.2017 до 10:00h20.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Ремонт струга за обраду тoчковаЈНОП/1729.06.201714.08.2017 до 14:00h14.08.2017 у 15:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Допуна и измена конкурсне документације 1
Допуна и измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Питања и одговори бр.3
Питања и одговори бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Отворено
Службена одећаЈНОП/1227.06.201731.07.2017 до 10:00h31.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Заштитна одећаЈНОП/1127.06.201728.07.2017 до 10:00h28.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори број 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Кочне папуче за све серије локомотива и теретних колаЈНОП/1926.06.201726.07.2017 до 10:00h26.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Делови за дизел мотор локомотиве 661ЈНОП/2121.06.20174.08.2017 до 10:00h4.08.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 1
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 3
Отворено
Заштитна и службена обућаЈНОП/1020.06.201721.07.2017 до 10:00h21.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Затворено
Заштитна опремаЈНМВ/3519.06.201705.07.2017 до 10:00h05.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одговори на питање број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговори на питање број 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 2
Обавештење о обустави поступка партија 3
Отворено
Набавка пробница МИ8 за испитивање кочницаЈНОП/1815.06.201718.07.2017 до 10:00h18.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Отворено
Уређај за скидање и навлачење лежаја методом грејањаЈНМВ/4423.06.2017.23.06.2017 до 10:00h23.6.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
ШтампачиЈНМВ/4206.06.201716.06.2017 до 10:00h16.06.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Отворено
Уља и мазива у отвореном поступку по партијамаЈНОП/2002.06.201703.07.2017 до 10:00h03.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда

Конкурсна документација
Одлука о закључењу уговору
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закључењу уговора
Обавештење о обустави поступка партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 2
Обавештење о обустави поступка партија 3
Обавештење о обустави поступка партија 4

Отворено
Табулир папирЈНМВ/4124.05.201705.06.2017 до 10:00h05.06.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Услуге заваривачких радоваЈНМВ/3317.05.201705.06.2017 до 10:00h05.06.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума
Отворено
Рачунари и рачунарска опрема,лаптоп рачунари и фотокопириЈНОП/1522.05.201721.06.2017 до 12:00h21.06.2017 у 13:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.2
Питања и одговори бр.3
Питања и одговори бр.4
Питања и одговори бр.5
Питања и одговори бр.6
Питања и одговори бр.7
Питања и одговори бр.8
Измене и допуне конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3


Отворено
Смештај машиновођа у обртуЈНМВ/2717.05.201731.05.2017 до 11:00h31.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаодлука о обустави поступкаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Набавка претварача за клима уређаје за локомотиве 661ЈНМВ/3117.05.201730.05.2017 до 13:00h30.05.2017 у 14:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Отворено
Обрасци и стогоурачунати обрасциЈНОП/815.05.201716.06.2017 до 10:00h16.06.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Допуна конкурсне документације
Питања и одговори бр.3
Питања и одговори бр.4
Питања и одговори бр.5
Одлука о додели уговора
Отворено
Општи потрошни материјал за бојење и завршну заштитуЈНМВ/1815.05.201726.05.2017 до 10:00h26.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Општи потрошни материјал - метални производи и производи за обраду металаЈНМВ/1015.05.201731.05.2017 до 10:00h31.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу уговора
Затворено
Антивирус радне станицеЈНМВ/3811.05.201722.05.2017 до 10:00h22.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Специфична здравствена заштита запослених ЈНМВ/1109.05.201717.05.2017 до 12:00h17.05.2017 у 13:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Материјал и резервни делови за одржавање остале рачунарске и комуникационе опремеЈНМВ/3716.05.2017 до 10:00h16.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Затворено
Материјал и резервни делови за одржавање рачунараЈНМВ/3617.05.2017 до 10:00h17.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.1
Измене и допуне бр.2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Отворено
Редовно и ванредно сервисирање друмских возилаЈНМВ/1418.05.2017 до 10:00h18.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Закуп теретних кола, 300 Eas-zЈНОП/1302.06.2017 до 10:00h02.06.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Мерење емисије загађујућих материја у ваздухуЈНМВ/3215.05.2017 до 11:00h15.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора

Отворено
Одржавање сервис и поправка виљушкара и остале опреме у стовариштимаЈНМВ/1711.05.2017 до 11:00h11.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Текуће одржавање локотрактораЈНМВ/1212.05.2017 до 11:00h12.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Ауто гумеЈНМВ/3008.05.2017 до 10:00h08.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Отворено
Одржавање уређаја за грејање и климатизацију вучних возилаЈНМВ/2612.05.2017 до 11:00h12.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закљученом оквирном споразуму
Затворено
Услуге осигурања запослених од последица несрећних случајеваЈНОП/929.05.2017 до 11:00h29.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Отворено
Провера и испитивање опреме за радЈНМВ/2504.05.2017 до 11:00h04.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Баждарење и атестација стоваришних вагаЈНМВ/2425.04.2017 до 10:00h25.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Услуга процене фер вредности залихаЈНМВ/2818.04.2017 до 10:00h18.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Вучно одбојна опрема за теретна колаЈНМВ/2318.04.2017 до 10:00h18.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Делови за радионицу у КраљевуЈНМВ/410.04.2017 до 10:00h10.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Радови на санацији кровова на објектима радионица ЗОВС-аЈНМВ/1313.04.2017 до 10:00h13.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Огибљење теретних колаЈНМВ/2107.04.2017 до 13:00h07.04.2017 у 14:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Одлука о додели уговора
Отворено
Атестација вага за мерење осовинског притиска у радионицамаЈНМВ/1918.04.2017 до 11:00h18.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору П1
Обавештење о закљученом уговору П2
Затворено
Челични лимови за подове за теретне вагонеЈНМВ/1619.04.2017 до 11:00h19.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Делови за оправку горњег стоја теретних колаЈНМВ/2210.04.2017 до 11:00h10.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Делови за обртна постоља теретних колаЈНМВ/2007.04.2017 до 11:00h07.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Инвестициона - редовна оправка теретних колаЈНОП/626.04.2017 до 10:00h26.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Отворено
Услуга одржавања САП ЕРП лиценциЈНМВ/903.04.2017 до 10:00h03.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Уља и мазива у отвореном поступку по партијамаЈНОП/224.04.2017 до 10:00h24.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Питања и одговори бр.3
Питања и одговори бр.4
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.5
Одлука о обустави поступка партије 1,2,6,7,9
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 2
Обавештење о обустави поступка партија 6
Обавештење о обустави поступка партија 7
Обавештење о обустави поступка партија 9
Отворено
Преузимање опасног отпадаЈНМВ/1531.03.2017 до 11:00h31.03.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Нафта и бензин за друмска возила(камиони и путничка возила) картицеЈНОП/420.04.2017 до 10:00h20.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Отворено
Физичко техничко обезбеђење  објеката и имовине
(стационарне и у покрету дуж  трасе  кретања теретних вагона)
ЈНОП/711.05.2017 до 11:00h11.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације бр.1
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Измене и допуне конкурсне документације бр.2
Питања и одговори бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације бр.3
Конкурсна документација - ново
Измене и допуне конкурсне документације бр.4
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Услуга процене фер вредности залихаЈНМВ/827.03.2017 до 10:00h27.03.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Услуга утврђивања процењене фер вредности некретнина, постројења и опремеЈНМВ/724.03.2017 до 10:00h 24.03.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Евро дизел за вучу возоваЈНОП/111.04.2017 до 10:00h11.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Измене конкурсне документације
Измене конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Отворено
Продаја расходованих теретних кола и локомотиваЈавно надметање 329.03.2017 до 10:00h
22.03.2017 до 10:00h
30.03.2017 у 10:00h
23.03.2017 у 10:00 h
Позив за подношење понуда-локомотиве
Позив за подношење понуда-теретна кола
Отворено
Адаптација магацина Црвени крст НишЈНМВ/616.03.2017 до 10:00h16.03.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Питања и одговори бр.3
Питања и одговори бр.4
Питања и одговори бр.5 и бр.6
Питања и одговори бр.7
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Куповина пет друмских возилаЈНОП/511.04.2017 до 11:00h11.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Отворено
Делови за ремонт и текуће одржавање компресора на вучним возилима по партијамаЈНОП/303.04.2017 до 11:00h03.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Услуге оправке компресора (машинска обрада цилиндара,радилица,вентила)ЈНМВ/313.03.2017 до 11:00h13.03.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Графитне четкицеЈНМВ/216.03.2017 до 10:00h16.03.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.2
одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Графитни клизачиЈНМВ/109.03.2017 до 10:00h09.03.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Осовинско улежиштење вучних и вучених возних средставаНЗНП/1712.01.2017 до 10:00h12.01.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Измене и допуне конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Отворено
Моноблот и бандажи за вучна и вучена возна средстваНЗНП/4110.01.2017 до 10:00h10.01.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Отворено