Конвенционални превоз обухвата превоз колских пошиљака у унутрашњем и међународном саобраћају. Превоз колских пошиљака предвиђен је као услуга која је намењена тржишту веће количине роба, као што су расути терети, хемикалије, производи и полупроизводи металуршке и грађевинске индустрије,робе на палетама и друго. Уз посебне услове, конвенционални превоз обухвата и нарочите пошиљке.

КОНТАКТ:
Сектор за продају
Данијела Ђурић
Директор Сектора за продају
Телефон: 011/3610722
Електронска пошта: danijela.djuric@srbcargo.rs