Usluge

Obaveštenje o prelasku na novi mejl domen

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA PREVOZA: UKINUTA OBAVEZNA UPOTREBA PEČATA

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koje su stupile na snagu, ukinuta je obavezna upotreba pečata. S tim u vezi, korisnici prevoza i dalje mogu overavati železničke obrasce i knjige pečatom. Ukoliko korisnik prevoza ne upotrebljava pečat ili ne želi da ostavi otisak pečata, potrebno je da obezbedi potpisano Ovlašćenje overeno od strane javnog beležnika sa ispravno popunjenim podacima.

Obrazac Ovlašćenja možete preuzeti OVDE

Srbija Kargo - Serbia Cargo

Osnovni podaci

Organizaciona šema

Dokumenta koja se objavljuju u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima

Kontakti poslovodstvo

Vesti / News

Poziv za javne konsultacije povodom dokumenata za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji
16/10/2020
Saglasno Ekološkom i društvenom okviru Svetske banke (ESF) i Ekološkom i društvenom standardu 10 (ESS10) Republika Srbija Ministarstvo građevinarstva, saobraća
Public Consultations for the Serbia Railway Sector Modernization Project
16/10/2020
In compliance with the World Bank Environmental and Social Framework (ESF) and the Environmental and Social Standard 10 (ESS10) Republic of Serbia Ministry of ...
OGLAS ZA PRODAJU OTPADNOG MATERIJALA SA SVOJSTVOM SEKUNDARNE SIROVINE
14/10/2020
Oglas za prodaju otpada sa svojstvom sekundarne sirovine-Velika Plana, Smederevo, Niš
KVALITETAN RAD RADIONICA U NIŠU, POTVRĐEN SERTIFIKATIMA
13/10/2020
U cilju kontinuiranog poboljšanja u sistemu održavanja voznih sredstava, kompanija Srbija Kargo je uspešno završila postupak sertifikacije svojih radionica u Nišu

Naši saradnici \ Our partners

Kontaktirajte nas \ Contact us

  • Adresa \ Address: Nemanjina 6, 11000 Beograd
  • Telefon \ Telephone: 011/3621118
  • e-mail \ e-mail : kabinet@srbcargo.rs