У протеклом периоду од маја до почетка августа, адаптирано је неколико објеката у кругу депоа у Нишу и Руми и на тај начин запосленима су обезбеђени бољи и савременији услови за рад. Грађевинско – занатским радовима, објекат у Нишу, познат као „зграда школе вуче возова“, потпуно је променила свој визуелни изглед и постала један модеран и удобан пословни простор. За адаптацију овог објекта, наша компанија је издвојила око 3,7 милиона динара, а радове је изводило нишко предузеће „Živanović Company’’. Поред обимних радова које је захтевало лоше спољашње стање зграде, велика пажња је поклоњена и уређењу унутрашњег простора. Реновиран је мокри чвор, уведено ново централно грејање, сређена просторија за школовање радника. Преуређењем унутрашњости, возно особље је добило и нову просторију „за очекивање рада“.

  

И запослени у кругу депоа у Руми, могу се похвалити реновираним и сређеним пословним објектима. У згради предвиђеној за одмор возног особља тзв. „Коначишту“, адаптиране су собе, а уређена је и просторија за „очекивање рада“. Управна зграда је такође претрпела знатне промене, попут замене дела олучне изолације, санације плафона и оштећених спољних носећих стубова. На ЗОВС-овој радионичкој хали за оправку дизел локомотива, порушени су стари димњаци, који су били склони паду и урађена је замена дела олучне инсталације. Ове обимне радове, чија вредност износи готово пола милиона динара, наше Друштво је финансирало из сопствених средстава.