У пословном простору фирме, Slovenske Železnice – Tovorni promet у Љубљани, 21. новембра, одржан је још један састанак на тему превоза пошиљака по пројекту „Сава Експрес“. Превоз пошиљака по пројекту „Сава Експрес“ започео је у марту 2018. године, а основни циљ пројекта је редовна, бржа и комерцијално конкурентна превозна услуга.

Састанку су присуствовали представници комерцијалних и оперативних служби све три железнице које учествују у пројекту – Србија Карго, HŽ Cargo и SŽ – Tovorni promet. Анализирани су до сада остварени резултати у превозу и дефинисане активности у циљу даљег унапређења квалитета превоза који се нуди корисницима ове транспортне услуге.

Подсећања ради, Сава Експрес саобраћа по три пута недељно из оба смера и то из Љубљане понедељком, средом и суботом, а из Београда понедељком, четвртком и суботом. Нови, заједнички пројекат, својим садашњим и потенцијалним комитентима нуди поузданост, редовитост, краће транзитно време и побољшану целокупну услугу, чиме се омогућава боља повезаност између Србије и других земаља у окружењу са државама Европске уније.