У седишту CIT-а (Међународни комитет за железнички транспорт) у Берну, 14. маја, одржана је Конференција на тему дигиталне обраде одштетних захтева, као новог изазова за железничка предузећа. Конференција је била намењена искључиво члановима CIT-а, а за основни циљ је имала развој поступка обраде одштетних захтева у контексту дигитализације.

У првом делу Конференције, размотрени су прописи на међународном нивоу, који се односе на обраду одштетних захтева према COTIF/CIM и њихова примена на AIM (Споразум о односима између превозника у међународном железничком робном саобраћају), а у вези са увођењем електронског Записника о извиђају CIT 20а, планираним за 2020. годину. С обзиром на планирано увођење електронског Записника о извиђају, разматране су и потребе измена одређених тачака AIM-a како би се ускладио процес подношења и обраде одштетних захтева између превозника. Такође ће бити потребно да сви железнички превозници прилагоде свoје информационе системе како би могли да користе електронски CIT 20а. У другом делу Конференције размотрене су нове информационе платформе (blockchain и smart уговори) за дигитализацију докумената који се користе у међународном железничком робном саобраћају као и заштита података на основу постојећих прописа GDPR (Уредба о општој заштити података). Наредна Конференција о примени електронског Записника о извиђају CIT 20а, заказана је за прву половину фебруара наредне године.