У немачком граду Регензбургу, 23. и 24. јануара, извршен је финални пријем прве две вишесистемске Vectron локомотиве, ознака 91 80 6193-703-2 и 91 80 6193-704-0.

Овај пријем је обухватио преглед комплетних локомотива, по питању квалитета завршних радова, као и комплетности локомотивске и додатне опреме.
Након спроведе комплексне провере, обављена је и проба локомотива у месту под напоном од 15 kV и проверено функционисање помоћних система осветљења, звучних система, односно испитивање пнеуматског система локомотива.

С обзиром да је све исправно функционисало на обе локомотиве и да нису уочене никакве неправилности на локомотивама, приступило се прегледу документације.
Овером контролне листе за сваку локомотиву, извршен је коначан пријем прве две локомотиве произведене за потребе наше компаније.