Delegacija poslovodstva Srbija Karga, 28. aprila, obišla je i deo jugoistočne Srbije, posetivši zaposlene u Nišu i Dimitrovgradu. Delegaciju je predvodio generalni direktor Dušan Garibović, a činili su je menadžer za saobraćaj mr Vladimir Bulatović, direktor za VV i TKP Saša Tomić i zamenik direktora ZOVS – a Novica Momčilović. Generalni direktor se zahvalio svima na nesebičnom angažovanju, na iskazanom razumevanju i ličnom odricanju tokom vanredne situacije, kako bi rezultati bili i više nego zadovoljavajući. Takođe je tom prilikom, doneto još sredstava za zaštitu i dezinfekciju, kojih trenutno svuda ima i u rezervi. Inače, Sekcija za ST Niš je uvek imala veliki značaj po pitanju tranzitnih vozova, tako da i pored teškoća izazvanih vanrednom situacijom, zaposleni koji direktno učestvuju u procesu rada, svojom odgovornošću i uloženim trudom sve vreme uspešno vrše primopredaju vozova. U Dimitrovgradu su obiđena sva radna mesta, gde je razgovarano sa zaposlenima, koji su bili u prilici da iznesu svoje utiske, primedbe, kao i sugestije. Ono što se mora istaći je činjenica da u tranzitnom otpremištu, gde se zajedno nalaze radnici BDŽ – a i Srbija Karga, saradnja je na zavidnom nivou, a atmosfera domaćinska, sa puno međusobnog razumevanja i kolegijalnosti.

Na prelazu Preševo, a u skladu sa merama Vlade Republike Srbije i Republike Severne Makedonije, izmenjen je način organizacije rada osoblja, što se nije odrazilo na funkcionisanje saobraćaja. Angažovanjem generalnog direktora, na ovom prelazu su prevaziđeni problemi koji su se javili početkom uvođenja vanredne situacije, a ticali su se prelaska osoblja našeg preduzeća u Republiku Severnu Makedoniju, čime je omogućeno normalno odvijanje železničkog saobraćaja, koje je inače moglo biti dovedeno u pitanje.

U ostalim stanicama niške Sekcije radi se danonoćno i sa uspehom, tako da se u Pirotu vrši istovar kaučuka iz Bugarske za firmu Tigar, gvožđa u koturovima i šipkama, kao i cementa iz Turske. Posle kraćeg prekida u stanici Adrovac se radi istovar limova iz Radinca, utovar starog gvožđa za Severnu Makedoniju, dok se u Leskovcu vrši utovar starog gvožđa za Severnu Makedoniju i Bugarsku. U stanici Crveni Krst nesmetano se odvija snabdevanje skladišta NIS – a i Energogasa nafnim derivatima, čime je obezbeđen kompletan region. Poslovodstvo je u niškoj stanici Crveni Krst, obišlo operativno odeljenje, radno mesto nadzornika lokomotiva, upoznalo se sa stanjem opravki dizel lokomotiva u dizel depou. Obiđena je i okretnica, kojoj predstoji rekonstrukcija, za šta je potpisan ugovor. U elektro depou poslovodstvo je detaljno upoznato sa stanjem opravki elektro lokomotiva, sa akcentom na lokomotivu 444 007, na kojoj se trenutno vrši velika opravka. Zaposleni su skrenuli pažnju i na stanje pristupnih koloseka, koji imaju značajnu ulogu u funkcionisanju rada elektro depoa, kao i za gariranje i namirenje lokomotiva.

Tokom prethodnog perioda i uz nešto redukovan broj mašinovođa, koji je morao da bude u samoizolaciji, a zahvaljujući dobroj organizaciji, entuzijazmu i volji zaposlenih, nije bilo problema u prevlačenju vozova.

Organizacijom rada po smenama, zaposleni u ZOVS – u su uspeli da urade izvanredan posao, obavivši, samo tokom marta i aprila 264 različita pregleda dizel lokomotiva, 16 većih vanrednih opravki, a u više navrata, odlazili su u Zaječar, gde je obavljano redovno servisiranje i opravke lokomotiva koje rade na toj lokaciji. Obavljeno je 23 pregleda elektro lokomotiva, kao i 59 vanrednih opravki sa servisnim pregledima. Za ova dva meseca izvršena je opravka i pregled 161 teretnih kola, a naši zaposleni su uvek mobilni i spremni i za intervencije na terenu.

„Velika je stvar što nam je zdravstveni bilans dobar, da nemamo obolelih i zaraženih i pored činjenice da naših 1900 ljudi ima dozvolu kretanja i u vreme zabrane i nadam se da će tako i ostati sve do okončanja pandemije. Veoma sam srećan što smo od početka imali sjajnu sinergiju po pitanju nabavke zaštitnih sredstava, što smo uspeli da se snalazimo i što smo imali pomoć sindikata, malih privrednika i donacija. Naravno, od trenutka kada je oprema počela redovno da pristiže od RFZO – a, situacija je potpuno stabilna, tako da opreme ima i na zalihama. Hvala vam svima što niste posustali, što radite punom parom, što gajite zdrav duh i kolegijalan odnos“, između ostalog rekao je Garibović.