Скопље је 21. фебруара, било домаћин састанка Управног одбора пројекта израде техничке документације за изградњу заједничке граничне станице Табановце.
Српску делегацију чинили су представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства финансија (Управа царина), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (гранична ветеринарска и фитосанитарна инспекција), Министарства унутрашњих послова и железничка друштава, „Србија Карго“ , „Србија Воз“ и „Инфраструктура железница Србија“, док су македонску делегацију чинили су представници министарстава и железнице.

Архитекта, ангажован од стране македонског Министарства саобраћаја, а у сарадњи са Western Balkans Investment Framework и EIB – ом, представио је Идејни пројекат, након чега је уследило и његово разматрање са македонским колегама и консултантима, који су радили на његовој изради.

То је била прилика да чланови присутних делегација изнесу своја мишљења, сугестије, предлоге и коментаре, који ће бити узети у обзир, за коначно дефинисање Идејног пројекта. Након тога, у наредном периоду, приступиће се и изради Главног пројекта.

У оквиру Пројекта за изградњу заједничке граничне железничке станице Табановце, планирана је изградња четири нова објекта и реконструкција постојећа три. Укупна површина, будућих нових објеката износиће око 2000 квадратних метара. Највећу површину, око 1300 m2, заузимаће зграда у којој ће бити смештена царина, полиција и инспекцијске службе Македоније и Србије. За македонске железничке компаније градиће се објекат од 285 m2, за путничку станицу, објекат од 95 m2, док је за запослене у српским железничким друштвима, предвиђена нова зграда, површине 260 квадратних метара. Очекује се да радови на изградњи и реконструкцији објеката започне у току 2020. године.