Izjava generalnog direktora za novinsku agenciju Tanjug, 03. septembar 2019. godine.