Фокус конференције одржане у Атини, 29. новембра, под називом „Јачање регионалног железничког транспорта на Балкану“, био је на сарадњи влада, међународних организација, железничких предузећа, приватног сектора и секретаријата UNECE, како би се додатно олакшао развој интегралних железничких услуга дуж коридора који пролазе кроз земље Балкана.
Основни циљ је да ова Конференција буде почетак серије састанака на којима ће железничка предузећа сарађивати и створити мрежу заједничких, интегрисаних и конкурентних интермодалних железничких услуга. Оваква мрежа би додатно побољшала интермодални транспорт, створила економију обима и повећала повезаност међу земљама учесницима.

Програм Конференције био је подељен у две сесије, од којих је прва била посвећена представницима влада. Делегати су на овој седници представили тренутну и планирану саобраћајну инфраструктуру у својим земљама, која би могла олакшати и ојачати регионалну повезаност железница. Једна од интересантних, изнетих иницијатива, а која би у многоме побољшала повезивање регионалних железница је и развој нових коридора. Овај део Конференције обогатиле су две презентације и то из Руске Федерације и Координационог савета за транс – Сибирски транспорт, и организације SEETO, а са циљем да се представе добре праксе које су већ имплементиране, а које доприносе регионалној повезаности.
Други део Конференције, односио се на представнике железничких предузећа, лука и приватног сектора. Том приликом представљене су тренутне праксе, иницијативе, планови и примери добре праксе за развој интегрисаних и конкурентних интермодалних железничких услуга у региону.

Нашу компанију представљала је Катарина Шибинац, директор Сектора за продају. Презентација Србија Карга је оставила запажен утисак на све присутне, и отворила могућност за нове сарадње, које могу утицати на унапређење пословне политике нашег предузећа.