Назив Број набавкеДатум објаве позиваРок за подношење понуда Датум отварања понуда Позив за подношење понуде Конкурсна документација Статус
Санација зграде угљарских радника на Црвеном Крсту , НишЈНМВ/9329.12.2017.12.01.2018. до 10:00h12.01.2018. у 11:00hПозив за подношење понудаИзмене и допуне конкурсне документације број 1
Конкурсна документација
Отворено
Одржавање штампачаЈНМВ/7628.12.2017.09.01.2018. до 10:00h09.01.2018. у 11:00hПозив за подношење понудаОбавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Отворено
Средства за прање и одмашћивањеЈНМВ/9127.12.2017.08.01.2018. до 10:00h08.01.2018. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Ремонт дизел мотора за локомотиву серије 621JNMV/8627.12.2017.11.01.2018. до 14:00h11.01.2018. у 15:00hПозив за подношење понудаОбавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Отворено
Инвестициона - редовна оправка теретних колаЈНОП/3425.12.2017.08.02.2018. до 12:00h
25.01.2018. до 10:00h
08.01.2018. у 13:00h
25.01.2018. у 11:00h
Invitation for submitting tenders
Позив за подношење понуда
Питања и одговори број 6
Питања и одговори број 5
Измене и допуне конкурсне документације број 2
Питања и одговори број 4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 3
Питања и одговори број 2- ЈНОП 34
Измене и допуне KД број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Контејнери за отпадни материјалЈНМВ/9221.12.2017.04.01.2018. до 10:00h04.01.2018. у 11:00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Алат разни за радионицеЈНМВ/8820.12.2017.04.01.2018. до 11:00h04.01.2018. у 12.00h
Позив за подношење понудаПитања и одговори за алате
Конкурсна документација
Отворено
Одржавање електроинсталација у
производним халама и пратећим објектима
ЈНМВ/8518.12.2017.
29.12.2017. до 11:00h
нови рок
05.01.2018. до 10:00h
29.12.2017 у 12.00h
нови рок
05.01.2018. у 11:00h
Позив за подношење понудаОдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне број 1
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Кварцни песакЈНМВ/9013.12.2017.27.12.2017. до 10:00h27.12.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Набавка виљушкара за потребе стоварошних пословаЈНМВ/8912.12.2017.22.12.2017. до 10:00h22.12.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Адаптација и санација управне зграде Вуче возова-прва фазаЈНМВ/8411.12.2017.20.12.2017. до 10:00h20.12.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Материјал и резервни делови за одржавање Data CentraЈНМВ/8711.12.2017.21.12.2017. до 10:00h21.12.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаИзмене и допуне конкурсне документације број 2
Измене и допуне конкурсне документације
Конкурсна документација
Отворено
Делови за дизел мотор локомотивеЈНОП/3504.12.2017.04.01.2018. до 10:00h04.01.2018.у 11:00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Појашњење конкурсне документације број 1
Појашњење конкурсне документације
Конкурсна документација
Отворено
Службена и заштитна одећа, обућа и опремаЈНОП/3701.12.2017.03.01.2018. до 12:00h03.01.2018.у 13:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 1
Измене и допуне конкурсне документације број 1

Конкурсна документација
Отворено
Формирање рачунарско информационог центра са имплементацијом рачунарско комуникационе опреме и информационог система ЕРП и имплементацијаЈНОП/3630.11.2017.29.12.2017. до 12:00h29.12.2017.у 13:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 2
Појашњење конкурсне документације број 1
Конкурсна документација
Отворено
Модернизација струга за обраду точковаЈНОП/3230.11.2017.29.12.2017. до 10:00h29.12.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Канцеларијски намештајЈНМВ/8327.11.2017.12.12.2017. до 10:00h12.12.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори број 1
Отворено
Делови доњег строја локомотива ЈНМВ/8220.11.2017.08.12.2017. до 14:00h08.12.2017.у 15:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације број 2
Измене и допуне конкурсне документације број 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Затворено
Уља за подмазивање и средства за подмазивањеЈНОП/3316.11.2017.18.12.2017. до 10:00h18.12.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОбавештење о обустави поступка
Одлука о додели уговора и обустави поступка
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Отворено
Набавка еластомера за вучно одбојне уређајеЈНМВ/8115.11.2017.23.11.2017. до 09:00h23.11.2017.у 10:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Затворено
Репарација и израда клизних лежајева за све серијеЈНМВ/8013.11.2017.28.11.2017. до 10:00h28.11.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОдлука о закључењу оквирног споразума
Конкурсна документација
Отворено
ЛиценцеЈНМВ/7910.11.2017.24.11.2017. до 10:00h24.11.2017.у 11:00hПозив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Тонери и кетриџиЈНМВ/7708.11.2017.20.11.2017. до 10:00h20.11.2017.у 11:00hПозив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Одржавање биро опреме, репарација трака и кетриџаЈНМВ/3407.11.2017.23.11.2017. до 10:00h23.11.2017.у 11:00hПозив за подношење понуда
Обавештење о закључењу оквирног споразума
Одлука о закључењу оквирног споразума
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори број 1

Отворено
Сервис и оржавање клима уређајаЈНМВ/2903.11.2017.13.11.2017. до 10:00h13.11.2017.у 11:00hПозив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Отворено
Алати за радионицеЈНМВ/7501.11.2017.16.11.2017. до 11:00h16.11.2017.у 12:00hПозив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору-партија 3
Обавештење о закљученом уговору-партија 2
Обавештење о закљученом уговору -партија3
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Отворено
Чишћење просторијаЈНОП/1431.10.2017.30.11.2017. до 12:00h30.11.2017.у 13:00hПозив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Питања и одговори број 1
Измене и допуне конкурсне документације
Затворено
Електричне енергије за напајање потошача на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњиЈНОП/3027.10.2017.27.11.2017. до 14:00h27.11.2017.у 15:00hПозив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Средства за лабораторијеЈНМВ/7124.10.2017.08.11.2017. до 10:00h08.11.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Отворено
Средства за прање и одмашћивањеЈНМВ/7424.10.2017.14.11.2017. до 10:00h14.11.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 2
Обававештење о обустави поступка
Отворено
Вучно одбојна опрема за локомотивеЈНМВ/7023.10.2017.06.11.2017. до 09:00h06.11.2017.у 10:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације број 1
Питања и одговори број 1
Затворено
Ремонт обртних машина-мотори и генераториЈНОП/2920.10.2017.23.11.2017. до 10:00h23.11.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели оквирног споразума
Измене и допуне конкурсне документације број 1
Појашњење конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације број 2
Измене и допуне конкурсне документације број 3
Отворено
Увођење централног грејања на лож уље у машинску и управну зграду Секције за вучу возова РумаЈНМВ/7220.10.2017.03.11.2017. до 10:00h03.11.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације број 2
Питања и одговори број 1
Питања и одговори број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Затворено
Уређаји и делови за ремонт виталних кочних уређаја за локомотиве и теретна колаЈНОП/3117.10.2017.17.11.2017. до 10:00h17.11.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору-партија 2
Обавештење о закљученом уговору-партија 1
Конкурсна документација
Питања и одговори број 1
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 3
Отворено
Кварцни песакЈНМВ/6316.10.2017.24.10.2017. до 10:00h24.10.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Отворено
Делови за локомотиве 644ЈНМВ/6913.10.2017.25.10.2017. до 10:00h25.10.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1 и 2
Измене конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Отворено
Ремонт трансформатора и пригушницаЈНМВ/6612.10.2017.23.10.2017. до 10:00h23.10.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Отворено
Технички гасовиЈНМВ/6111.10.2017.20.10.2017. до 10:00h20.10.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Општи потрошни материјал за бојење и завршну заштитуЈНМВ/6011.10.2017.27.10.2017. до 10:00h27.10.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације број 1
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 3
Питања и одговори број 4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Отворено
Гумено метални елементиЈНМВ/6504.10.2017.13.10.2017. до 10:00h13.10.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Отворено
Одржавање опреме вертикалног транспортаЈНМВ/6203.10.2017.16.10.2017. до 11:00h16.10.2017.у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Отворено
Заштитна опремаЈНМВ/5629.09.2017.25.10.2017. до 10:00h25.10.2017.у 10:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.1
Измене и допуне конкурсне документације бр.2
Питања и одговори бр.2
Обавештење о подужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације бр.3
Питања и одговори број 3
Питања и одговори број 4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговору број 5
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка број 1
Обавештење о обустави поступка број 2
Обавештење о обустави поступка број 3


Отворено
Преносници снаге (зупчаници за локомотиве)ЈНМВ/6428.09.2017.09.10.2017. до 10:00h09.10.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Радови на санацији крова на обектима радионица ЗОВС-аЈНМВ/7328.09.2017.10.10.2017. до 10:00h10.10.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Одржавање,поправка и атестација термоенергетских постројења и пратећих машинских инсталацијаЈНМВ/5921.09.2017.29.09.2017. до 10:00h29.09.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Филтери за дизел локомотивеЈНМВ/6721.09.2017.29.09.2017. до 13:00h29.09.2017.у 14:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације бр.1
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Одржавање електронских брзиномераЈНМВ/5706.09.2017.18.09.2017. до 11:00h18.09.2017.у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Оквирни споразум о додели уговора
Отворено
Регенерација акумулаторских батеријаЈНМВ/5806.09.2017.20.09.2017. до 10:00h20.09.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
Питања и одговори бр.2
Отворено
Продаја расходованих средстава 82 локомотиве по партијама (лотовима)04.09.2017.14.09.2017. до 10:00h15.09.2017.у 10:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори број 1
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 3
Питања и одговори број 4
Отворено
УгаљЈНМВ/4004.09.2017.15.09.2017. до 10:00h15.09.2017.у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
Отворено
Алати разни за радионицеЈНМВ/5125.08.2017.04.09.2017. до 11:00h04.09.2017.у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
Отворено
Санација дела крова на магацину Велика Плана ЈНМВ/5424.08.2017.31.08.2017. до 10:00h31.08.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр. 1
Питања и одговори бр. 2
Отворено
Службена одећаЈНОП/2718.08.2017.03.10.2017. до 10:00h03.10.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације бр.2
Измене и допуне конкурсне документације бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације бр.4
Питања и одговори број 1
Питања и одговори број 2
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Заштитна одећаЈНОП/2618.08.2017.06.10.2017. до 10:00h06.10.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације бр. 2
Измене и допуне конкурсне документације бр.3
Измене и допуне конкурсне документације бр.4
Измене и допуне конкурсне документације бр.5
Измене и допуне конкурсне документације бр.6
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације бр.7
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације бр.8
Измене и допуне конкурсне документације бр.9
Питања и одговори број 3
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Отворено
Заштитна и службена обућаЈНОП/2818.08.2017.29.09.2017 до 10:00h29.09.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Питања и одговора бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка
Отворено
Осигурање робе у транспортуЈНОП/2517.08.2017.21.09.2017 до 10:00h21.09.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације бр. 2
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Поправка електронике за локомотиве серије 621ЈНМВ/5316.08.2017.05.09.2017. до 11:00h05.09.2017. у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр. 1
Измене и допуне конкурсне документације бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Оквирни споразум о додели уговора
Отворено
Канцеларијски намештајЈНМВ/4811.08.2017.21.08.2017. до 10:00h21.08.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Давање у закуп 80 теретних кола серије Tads/Tadds(082) и 50 теретних кола серије Eas(595/596)07.08.2017.04.09.2017. до 10:00h04.09.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр. 2
Питања и одговори бр. 3
Питања и одговори бр. 4
Отворено
Уља и мазива, отворени поступак по партијамаЈНОП/2403.08.2017.05.09.2017. до 10:00h05.09.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка

Отворено
Папир и папирна галантеријаЈНМВ/3928.07.2017.11.08.2017. до 10:00h11.08.2017. у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Електровуча (делови за главни прекидач, регулатор напона, контакторе, пантографи, термичке заштите)ЈНМВ/5028.07.2017.07.08.2017. до 11:00h07.08.2017. у 12:00hПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Отворено
Набавка столица за машиновођеЈНМВ/5224.07.201703.08.2017 до 13:00h03.08.2017 у 14:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Набавка подних даскиЈНОП/2320.07.201721.08.2017 до 10:00h21.08.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Продаја расходованих средстава -84 вучна возила разних серијаЈавно надметање број 417.07.201702.08.2017 до 10:00h03.08.2017 у 10:00hПозив за подношење понуда
Announcement on public bidding traction vehicles
Конкурсна документација
Bidding documentation traction vehicles
Отворено
Уређај и опрема за испитивање осовинских склопова магнетним флуксомЈНМВ/4912.07.201727.07.2017 до 11:00h27.07.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Премија за осигурање од одговорности услед вршења делатностиЈНОП/2203.07.201702.08.2017 до 11:00h02.08.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Набавка делова система за хлађење дизел мотора локомотиваЈНМВ/4530.06.201710.07.2017 до 10:00h10.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Ремонт регулатора обртаја дизел мотораЈНМВ/4630.06.201719.07.2017 до 10:00h19.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Ремонт регулатора ПГ
Обавештење о закљученом уговору Ремонт регулатора РК4
Отворено
Композитне кочне папуче C-810ЈНМВ/4330.06.201720.07.2017 до 10:00h20.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Ремонт струга за обраду тoчковаЈНОП/1729.06.201714.08.2017 до 14:00h14.08.2017 у 15:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Допуна и измена конкурсне документације 1
Допуна и измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Питања и одговори бр.3
Питања и одговори бр.4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Службена одећаЈНОП/1227.06.201731.07.2017 до 10:00h31.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Заштитна одећаЈНОП/1127.06.201728.07.2017 до 10:00h28.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори број 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Кочне папуче за све серије локомотива и теретних колаЈНОП/1926.06.201726.07.2017 до 10:00h26.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Делови за дизел мотор локомотиве 661ЈНОП/2121.06.20174.08.2017 до 10:00h4.08.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 1
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Заштитна и службена обућаЈНОП/1020.06.201721.07.2017 до 10:00h21.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Затворено
Заштитна опремаЈНМВ/3519.06.201705.07.2017 до 10:00h05.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одговори на питање број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговори на питање број 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 2
Обавештење о обустави поступка партија 3
Отворено
Набавка пробница МИ8 за испитивање кочницаЈНОП/1815.06.201718.07.2017 до 10:00h18.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Уређај за скидање и навлачење лежаја методом грејањаЈНМВ/4423.06.2017.23.06.2017 до 10:00h23.6.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
ШтампачиЈНМВ/4206.06.201716.06.2017 до 10:00h16.06.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Отворено
Уља и мазива у отвореном поступку по партијамаЈНОП/2002.06.201703.07.2017 до 10:00h03.07.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда

Конкурсна документација
Одлука о закључењу уговору
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закључењу уговора
Обавештење о обустави поступка партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 2
Обавештење о обустави поступка партија 3
Обавештење о обустави поступка партија 4

Отворено
Табулир папирЈНМВ/4124.05.201705.06.2017 до 10:00h05.06.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Услуге заваривачких радоваЈНМВ/3317.05.201705.06.2017 до 10:00h05.06.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума
Отворено
Рачунари и рачунарска опрема,лаптоп рачунари и фотокопириЈНОП/1522.05.201721.06.2017 до 12:00h21.06.2017 у 13:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.2
Питања и одговори бр.3
Питања и одговори бр.4
Питања и одговори бр.5
Питања и одговори бр.6
Питања и одговори бр.7
Питања и одговори бр.8
Измене и допуне конкурсне документације
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3


Отворено
Смештај машиновођа у обртуЈНМВ/2717.05.201731.05.2017 до 11:00h31.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаодлука о обустави поступкаКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Набавка претварача за клима уређаје за локомотиве 661ЈНМВ/3117.05.201730.05.2017 до 13:00h30.05.2017 у 14:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Oдлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Отворено
Обрасци и стогоурачунати обрасциЈНОП/815.05.201716.06.2017 до 10:00h16.06.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење конкурсне документације бр.1
Појашњење конкурсне документације бр.2
Допуна конкурсне документације
Питања и одговори бр.3
Питања и одговори бр.4
Питања и одговори бр.5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Општи потрошни материјал за бојење и завршну заштитуЈНМВ/1815.05.201726.05.2017 до 10:00h26.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Општи потрошни материјал - метални производи и производи за обраду металаЈНМВ/1015.05.201731.05.2017 до 10:00h31.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору JNMV 10-2
Затворено
Антивирус радне станицеЈНМВ/3811.05.201722.05.2017 до 10:00h22.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Специфична здравствена заштита запослених ЈНМВ/1109.05.201717.05.2017 до 12:00h17.05.2017 у 13:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Материјал и резервни делови за одржавање остале рачунарске и комуникационе опремеЈНМВ/3716.05.2017 до 10:00h16.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Затворено
Материјал и резервни делови за одржавање рачунараЈНМВ/3617.05.2017 до 10:00h17.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.1
Измене и допуне бр.2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Редовно и ванредно сервисирање друмских возилаЈНМВ/1418.05.2017 до 10:00h18.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору партија-1
Обавештење о закљученом уговору партија-2
Обавештење о закљученом уговору партија-3
Обавештење о закљученом уговору партија-4
Затворено
Закуп теретних кола, 300 Eas-zЈНОП/1302.06.2017 до 10:00h02.06.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Мерење емисије загађујућих материја у ваздухуЈНМВ/3215.05.2017 до 11:00h15.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора

Отворено
Одржавање сервис и поправка виљушкара и остале опреме у стовариштимаЈНМВ/1711.05.2017 до 11:00h11.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Отворено
Текуће одржавање локотрактораЈНМВ/1212.05.2017 до 11:00h12.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Ауто гумеЈНМВ/3008.05.2017 до 10:00h08.05.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Отворено
Одржавање уређаја за грејање и климатизацију вучних возилаЈНМВ/2612.05.2017 до 11:00h12.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закљученом оквирном споразуму
Затворено
Услуге осигурања запослених од последица несрећних случајеваЈНОП/929.05.2017 до 11:00h29.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Отворено
Провера и испитивање опреме за радЈНМВ/2504.05.2017 до 11:00h04.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Баждарење и атестација стоваришних вагаЈНМВ/2425.04.2017 до 10:00h25.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Услуга процене фер вредности залихаЈНМВ/2818.04.2017 до 10:00h18.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Вучно одбојна опрема за теретна колаЈНМВ/2318.04.2017 до 10:00h18.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Делови за радионицу у КраљевуЈНМВ/410.04.2017 до 10:00h10.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Радови на санацији кровова на објектима радионица ЗОВС-аЈНМВ/1313.04.2017 до 10:00h13.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Огибљење теретних колаЈНМВ/2107.04.2017 до 13:00h07.04.2017 у 14:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Атестација вага за мерење осовинског притиска у радионицамаЈНМВ/1918.04.2017 до 11:00h18.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору П1
Обавештење о закљученом уговору П2
Затворено
Челични лимови за подове за теретне вагонеЈНМВ/1619.04.2017 до 11:00h19.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Делови за оправку горњег стоја теретних колаЈНМВ/2210.04.2017 до 11:00h10.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Делови за обртна постоља теретних колаЈНМВ/2007.04.2017 до 11:00h07.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Инвестициона - редовна оправка теретних колаЈНОП/626.04.2017 до 10:00h26.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.1
Одлука о додели уговора
Отворено
Услуга одржавања САП ЕРП лиценциЈНМВ/903.04.2017 до 10:00h03.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Уља и мазива у отвореном поступку по партијамаЈНОП/224.04.2017 до 10:00h24.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Питања и одговори бр.3
Питања и одговори бр.4
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр.5
Одлука о обустави поступка партије 1,2,6,7,9
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 2
Обавештење о обустави поступка партија 6
Обавештење о обустави поступка партија 7
Обавештење о обустави поступка партија 9
Отворено
Преузимање опасног отпадаЈНМВ/1531.03.2017 до 11:00h31.03.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Нафта и бензин за друмска возила(камиони и путничка возила) картицеЈНОП/420.04.2017 до 10:00h20.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Отворено
Физичко техничко обезбеђење  објеката и имовине
(стационарне и у покрету дуж  трасе  кретања теретних вагона)
ЈНОП/711.05.2017 до 11:00h11.05.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Измене и допуне конкурсне документације бр.1
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Измене и допуне конкурсне документације бр.2
Питања и одговори бр.3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације бр.3
Конкурсна документација - ново
Измене и допуне конкурсне документације бр.4
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Услуга процене фер вредности залихаЈНМВ/827.03.2017 до 10:00h27.03.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Затворено
Услуга утврђивања процењене фер вредности некретнина, постројења и опремеЈНМВ/724.03.2017 до 10:00h 24.03.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Евро дизел за вучу возоваЈНОП/111.04.2017 до 10:00h11.04.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Измене конкурсне документације
Измене конкурсне документације бр.2
Одлука о додели уговора
Отворено
Продаја расходованих теретних кола и локомотиваЈавно надметање 329.03.2017 до 10:00h
22.03.2017 до 10:00h
30.03.2017 у 10:00h
23.03.2017 у 10:00 h
Позив за подношење понуда-локомотиве
Позив за подношење понуда-теретна кола
Отворено
Адаптација магацина Црвени крст НишЈНМВ/616.03.2017 до 10:00h16.03.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Питања и одговори бр.3
Питања и одговори бр.4
Питања и одговори бр.5 и бр.6
Питања и одговори бр.7
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Куповина пет друмских возилаЈНОП/511.04.2017 до 11:00h11.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Отворено
Делови за ремонт и текуће одржавање компресора на вучним возилима по партијамаЈНОП/303.04.2017 до 11:00h03.04.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
Отворено
Услуге оправке компресора (машинска обрада цилиндара,радилица,вентила)ЈНМВ/313.03.2017 до 11:00h13.03.2017 у 12:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Графитне четкицеЈНМВ/216.03.2017 до 10:00h16.03.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори бр.2
одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Графитни клизачиЈНМВ/109.03.2017 до 10:00h09.03.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Затворено
Осовинско улежиштење вучних и вучених возних средставаНЗНП/1712.01.2017 до 10:00h12.01.2017 у 11:00hПозив за подношење понуда Конкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Измене и допуне конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Отворено
Моноблот и бандажи за вучна и вучена возна средстваНЗНП/4110.01.2017 до 10:00h10.01.2017 у 11:00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Питања и одговори бр.1
Питања и одговори бр.2
Отворено