Назив Број набавкеДатум објаве позиваРок за подношење понудаДатум отварања понуда Позив за подношење понуде Конкурсна документација Статус
Смештај машиновођа у обртним станицамаЈНОП / 716.03.2018.18.04.2018. до 10.00h18.04.2018. у 11.00hПозив за достављање понудаКонкурсна документацијаОтворено
Композитни кочни уметци C-810JNMV / 716.03.2018.29.03.2018. до 10.00h29.03.2018 у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Друмска возилаЈНОП / 814.03.2018.17.04.2018. до 10.00h17.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Графитни клизачи пантографаЈНМВ / 314.03.2018.26.03.2018. до 10.00h26.03.2018 у 11.00hПозив за подношење понудаИзмене конкурсне документације број 1
Конкурсна документација
Отворено
Кочна опрема за теретна кола серије SgnssЈНОП / 509.03.2018.11.04.2018. до 10.00h11.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Поклопци лежајаЈНМВ / 509.03.2018.20.03.2018. до 10.00h20.03.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Еластомери за одбојне и вучне уређајеЈНОП / 909.03.2018.11.04.2018. до 10.00h11.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Лежајеви за
електролокомотиве
ЈНОП / 605.03.2018.02.04.2018. до 10h02.04.2018. у 11hПозив за подношење понудаПитања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Шпедитерске услуге ЈНМВ / 123.02.2018.06.03.2018. до 10h06.03.2018. у 11hПозив за подношење понудаИзмене и допуне KД
Конкурсна документација
Отворено
Вагонске подне даскеЈНОП / 320.02.2018.27.03.2018. до 10h27.03.2018. у 11hПозив за подношење понудаПитања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Евро дизел за вучу возоваЈНОП / 208.02.2018.15.03.2018. до 10h15.03.2018. у 11hInvitation to tenders_Euro diesel
Позив за подношење понуда
Конкурсна документацијаОтворено
Услуга закупа теретних кола серије
Еас-з
ЈНОП / 108.02.2018.09.03.2018. до 10h09.03.2018. у 11hПозив за подношење понудаПитања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Екстерни попис залиха "Србија Карго" адЈНОП / 3801.02.2018.05.03.2018. до 10h
03.03.2018. до 10h
05.03.2018. до 11h
03.03.2018. у 11h
Позив за подношење понудаИзмене и допуне конкурсне документације број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације број 1
Конкурсна документација
Отворено
Екстерни попис залиха "Србија Карго" адЈНОП / 3801.02.2018.05.03.2018. до 10h
03.03.2018. до 10h
05.03.2018. до 11h
03.03.2018. у 11h
Позив за подношење понудаИзмене и допуне конкурсне документације број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације број 1
Конкурсна документација
Отворено