Назив Број набавкеДатум објаве позиваРок за подношење понудаДатум отварања понуда Позив за подношење понуде Конкурсна документација Статус
Ремонт тахогенератора ЈНМВ / 4716.07.2018. 26.07.2018. до 10.00h26.07.2018. у 11.00 hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Вентилаторска колаЈНМВ / 4513.07.2018. 25.07.2018. до 10.00h25.07.2018. у 11.00 hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Осигурачи за возна средстваЈНМВ / 4812.07.2018. 23.07.2018. до 10.00h
23.07.2018. у 11.00 hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Услуга ремонта трансформатора и пригушница ЈНМВ / 3910.07.2018. 23.07.2018. до 10.00h
23.07.2018. у 11.00 hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Делови за
локомотиве 661
ЈНОП / 3909.07.2018. 10.08.2018. до 10.00h
10.08.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Боје, лакови и остали потрошни материјал за бојење и завршну заштиту ЈНМВ / 3615.06.2018. 11.07.2018. до 10.00h
11.07.2018. у 11.00h
Позив за подношење понудаПитања и одговори бр. 2
Обавештење о продужењу рока 2
Измена и допуна бр.3 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Измена и допуна број 2
Питања и одговори број 1
Питања и одговори бр. 2
Питања и одговори бр. 2
Измена и допуна бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Отворено
Високонапонски каблови за возна средстваЈНМВ / 43 04.07.2018 16.07.2018. до 10.00h
16.07.2018. у 11.00h
Позив за подношење понудаПитања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Резервни делови и материјал за малу оправку теретних колаЈНОП / 30 09.05.2018. 11.06.2018. до 10.00h
11.06.2018. у 11.00h
Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Додатне информације и појашњења бр.1 KД
Конкурсна документација
Отворено
Премија осигурања запослених од последица несрећних случајеваЈНОП / 2821.05.2018. 21.06.2018. до 11.00h 21.06.2018. у 12.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Делови за електровучуЈНМВ / 4204.07.2018. 13.07.2018. до 10.00h13.07.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документација
Отворено
Потрошни материјал - метални производи и производи за обраду металаЈНМВ / 3803.07.2018. 16.07.2018. до 10.00h16.07.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаИзмене и допуне 1 KД
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Отворено
Регенерација
акумулаторских батерија
ЈНМВ / 3715.06.2018. 10.07.2018. до 10.00h10.07.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаПитања и одговори бр.1
Измене конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Конкурсна документација
Отворено
Ремонт тахогенератораЈНМВ / 2011.05.2018. 21.05.2018. до 10.00h21.05.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Отворено
Смештај машиновођа у
обртним станицама
ЈНОП / 3216.05.2018. 05.07.2018 до 10.00h18.06.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Измене и допуне KД
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација
Отворено
Гумено метални елементиЈНОП / 3512.06.2018. 13.07.2018. до 10.00h13.07.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаПитања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Филтери за
локомотиве
ЈНМВ / 35 05.06.2018. 14.06.2018. до 11:00h
14.06.2018. у 12.00h
Позив за подношење понудаПитања и одговори број 2
Измене конкурснe документацијe
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Ремонт одбојникаЈНМВ / 33 29.05.2018. 08.06.2018. до 10.00h08.06.2018. у 11.00h
Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Стручно образовање и оспособљавање запосленихЈНМВ / 3429.05.2018. 13.06.2018 до 11:00h
13.06.2018. у 12.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Одржавање и поправка кранова и дизалицаЈНМВ / 2428.05.2018. 11.06.2018. до 10.00h11.06.2018. у 11.00h
Позив за подношење понудаПитања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Kочни уметци за све серије локомотива
и теретних кола
ЈНОП / 3628.05.2018. 25.06.2018. до 12.00h25.06.2018. у 13.00hПозив за подношење понудаПитања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Резервни делови за редовну (инвестициону) оправку теретних колаЈНОП / 3425.05.2018. 26.06.2018. до 10.00h26.06.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Хидраулични амортизери ЈНМВ / 3224.05.2018. 06.06.2018. до 11:00h
06.06.2018. у 12.00h
Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Непосредна заштита од пожара ЈНОП / 2922.05.2018. 22.06.2018. до 10.00h22.06.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаПојашњење конкурсне документације број 1
Измене и допуне 1 KД
Конкурсна документација
Отворено
Редовна –
инвестициона оправка теретних кола по партијама
ЈНОП / 3316.05.2018. 04.07.2018 до 10.00h04.07.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 1
Измене и допуне 1 KД
Конкурсна документација
Отворено
Преносници снаге
за локомотиве
ЈНМВ / 3116.05.2018. 31.05.2018. до 10.00h 31.05.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Делови за
електровучу
ЈНМВ / 2704.05.2018.14.05.2018. до 11.00h 14.05.2018. у 12.00h Позив за подношење понудаОбавештење о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Одржавање уређаја за грејање и климатизацију ЈНМВ / 2804.05.2018.14.05.2018. до 10.00h 14.05.2018. у 11.00h Позив за подношење понудаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Питања и одговори број 3
Питања и одговори број 2
Измене и допуне 1 KД
Конкурсна документација
Отворено
Службена и заштитна, одећа, обућа и опрема ЈНОП / 2730.04.2018.31.05.2018. до 12.00h31.05.2018. у 13.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Измене и допуне 1 KД
Конкурсна документација
Отворено
Специфична здравствена заштита по прописима ЖС и испитивање услова радне околинеЈНМВ / 2230.04.2018.09.05.2018. до 12.00h09.05.2018. у 13.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Графитне четкицеЈНМВ / 2530.04.2018.09.05.2018. до 10.00h 09.05.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Појашњење конкурсне документације број 1
Конкурсна документација
Отворено
Обезбеђење имовине ЈНОП / 2630.04.2018.28.05. 2018 до 10.00h28.05.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Питања и одговори број 2
Измене и допуне 1 KД
Конкурсна документација
Отворено
Добра за потребе бифеа у Немањиној 6JNMV / 2927.04.2018.08.05.2018. до 10:00h
08.05.2018. у 11:00h Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 2
Конкурсна документација
Затворено
Опрема за привремено одлагање опасног и неопасног отпадаЈНМВ / 2626.04.2018.07.05.2018. до 10.00h
07.05.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Резне плочице за специјализоване струговеЈНМВ / 1924.04.2018.нови рок 11.05.2018. до 11.00h

08.05.2018. до 11:00h
нови рок 11.05.2018. у 12.00h

08.05.2018. у 12:00h
Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Измене и допуне 1 KД
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Рачунари и рачунарска опрема ЈНОП / 2324.04.2018.нови рок 25.05.2018. до 10.00h

23.05. 2018 до 10.00h
нови рок 25.05.2018. у 11.00h

23.05.2018. у 11.00h
Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Питања и одговори број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Затворено
Наливање и израда клизних лежајеваЈНМВ / 2120.04.2018.04.05.2018 до 10:00h
04.05.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Заваривање на
возним средствима
ЈНМВ / 919.04.2018.03.05.2018. до 10:00h03.05.2018. у 11:00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Канцеларијски намештајЈНМВ / 23 18.04.2018.30.04.2018. до 10.00h
30.04.2018 у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Одлука о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Делови за ремонт локомотивских компресораЈНОП / 2518.04.2018.18.05.2018. до 14.00h 18.05.2018. у 15.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Папир и папирна галантерија (фотокопир папир и табулир папир)ЈНОП / 21 17.04.2018.18.05.2018. до 10.00h
18.05.2018. у 11.00h Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Отворено
Материјал и резервни делови за одржавање рачунарске,
комуникационе опреме и Data Centra
ЈНОП / 2216.04.2018.17.05.2018. до 10.00h
17.05.2018. у 11.00h Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Појашњење конкурсне документације број 1
Конкурсна документација
Затворено
Лож уље и мазут за грејањеЈНОП / 1212.04.2018.нови рок 31.05.2018. дo 10.00h

14.05.2018. до 10.00h
нови рок 31.05.2018. у 11.00h


14.05.2018. у 11.00h
Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне 6 KД
Измене и допуне 5 KД
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне 4 KД
Питања и одговори број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне 3 KД
Измене и допуне 2 KД
Питања и одговори број 1
Измене и допуне 1 KД
Конкурсна документација
Отворено
Клима уређаји за локомотиве серије 661 са уградњомЈНОП / 1912.04.2018.нови рок 18.05.2018. до 11.00h


14.05.2018. до 11.00h
нови рок 11.05.2018. у 12.00h

14.05.2018. у 12.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Измене и допуне 1 KД
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Отворено
Стручно образовање и оспособљавање запосленихЈНМВ / 13 04.04.2018. 17.04.2018. до 10.00h17.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Моноблок точкови и осовински лежајеви за теретна колаЈНОП / 2003.04.2018. 04.05.2018. до 10.00h04.05.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о закључењу уговора - Партија 2
Одлука о закључењу уговора

Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 4
Појашњење конкурсне документације број 2
Појашњење конкурсне документације број 1
Питања и одговори број 3
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Осовине за возна средстваЈНОП / 1803.04.2018. нови рок 21.05.2018 до 10.00h

11.05.2018. до 10.00h
нови рок 21.05.2018. у 11.00h

11.05.2018. у 11.00h
Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Питања и одговори број 3
Питања и одговори број 2 КД
Питања и одговори број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Обручеви точковаЈНОП / 1703.04.2018. 08.05.2018. до 10.00h08.05.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Реконструкција и ремонт кола серије ЕЈНОП / 2403.04.2018. нови рок 11.05.2018. дo 10.00h

04.05.2018. до 10.00h
нови рок 11.05.2018. у 11.00h

04.05.2018. у 11.00h
Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Питања и одговори број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне KД
Конкурсна документација
Затворено
Уља и мазиваЈНОП / 1302.04.2018. нови рок 08.05.2018. до 10.00h

04.05.2018. до 10.00h
нови рок 08.05.2018. у 11.00h

04.05.2018. у 11.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору партија 10
Обавештење о закљученом уговору партија 9
Обавештење о закљученом уговору партија 8
Обавештење о закљученом уговору партија 7
Обавештење о закљученом уговору партија 6
Обавештење о закљученом уговору партија 5
Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне 2 KД
Питања и одговори број 2
Измене и допуне 1 KД
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Ремонт регулатораЈНМВ / 1502.04.2018. 13.04.2018. до 10.00h13.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Делови система за хлађење дизел мотора локомотиваЈНМВ / 1430.03.2018.10.04.2018. до 14.00h10.04.2018. у 15.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Борг гвожђе ЈНМВ / 1230.03.2018.18.04.2018. до 10.00h18.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Појашњење конкурсне документације број 1
Конкурсна документација
Затворено
Делови од гуме за возна средстваЈНМВ / 1129.03.2018.12.04.2018. до 10.00h12.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Затворено
Делови кочне опреме возних средстава ЈНОП / 1629.03.2018.27.04.2018. до 10.00h27.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора
Измене и допуне 1 KД
Конкурсна документација
Затворено
Фабрички ремонтован дизел мотор за локомотиву 621ЈНМВ / 1029.03.2018.13.04.2018. до 10.00h13.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Отворено
Ремонт обртних машина ЈНОП / 1027.03.2018.30.04.2018. до 10.00h

30.04.2018 у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Редовна оправка 100 теретних кола серије TadsЈНОП / 15 27.03.2018.24.04.2018. до 10.00h24.04.2018 у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Hафта и бензин за друмска возилаЈНОП / 1427.03.2018.нови рок 26.04.2018. до 10.00h
24.04.2018. до 10.00h
нови рок 26.04.2018. у 11.00h
24.04.2018 у 11.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Прилог уз питања и одговорe број 1
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Тонери и кертриџиЈНМВ / 823.03.2018.02.04.2018. до 10.00h02.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Челични лимови за подове за теретне вагонеЈНОП / 1122.03.2018.26.04.2018 до 10.00h
26.04.2018 у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Измене и допуне 1 KД
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Атестација вага за мерење осовинског притиска у радионицамаЈНМВ / 420.03.2018.30.03.2018. до 11.00h30.03.2018 у 12.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Ремонт пантографаЈНМВ / 220.03.2018.30.03.2018. до 10.00h30.03.2018 у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Затворено
Делови за радионицу у КраљевуЈНМВ / 620.03.2018.02.04.2018. до 10.00h02.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Смештај машиновођа у обртним станицамаЈНОП / 716.03.2018.18.04.2018. до 10.00h18.04.2018. у 11.00hПозив за достављање понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Композитни кочни уметци C-810ЈНМВ / 716.03.2018.29.03.2018. до 10.00h29.03.2018 у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Друмска возилаЈНОП / 814.03.2018.нови рок
07.05.2018. дo 10.00h

нови рок 27.04.2018. до 10.00h
17.04.2018. до 10.00h
нови рок 07.05.2018. у 11.00h

нови рок 27.04.2018. у 11.00h
17.04.2018. у 11.00h
Позив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Графитни клизачи пантографаЈНМВ / 314.03.2018.26.03.2018. до 10.00h26.03.2018 у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

Измене конкурсне документације број 1
Конкурсна документација
Отворено
Кочна опрема за теретна кола серије SgnssЈНОП / 509.03.2018.11.04.2018. до 10.00h11.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Затворено
Поклопци лежајаЈНМВ / 509.03.2018.20.03.2018. до 10.00h20.03.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Еластомери за одбојне и вучне уређајеЈНОП / 909.03.2018.11.04.2018. до 10.00h11.04.2018. у 11.00hПозив за подношење понудаКонкурсна документацијаОтворено
Лежајеви за
електролокомотиве
ЈНОП / 605.03.2018.нови рок 10.04.2018. до 10.00h

02.04.2018. до 10h
нови рок 10.04.2018. у 11.00h

02.04.2018. у 11h
Позив за подношење понудаПитања и одговори број 5
Питања и одговори број 4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори број 3
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Шпедитерске услуге ЈНМВ / 123.02.2018.06.03.2018. до 10h06.03.2018. у 11hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Измене и допуне KД
Конкурсна документација
Отворено
Вагонске подне даскеЈНОП / 320.02.2018.27.03.2018. до 10h27.03.2018. у 11hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Питања и одговори број 2
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Затворено
Евро дизел за вучу возоваЈНОП / 208.02.2018.15.03.2018. до 10h15.03.2018. у 11hInvitation to tenders_Euro diesel
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Затворено
Услуга закупа теретних кола серије
Еас-з
ЈНОП / 108.02.2018.09.03.2018. до 10h09.03.2018. у 11hПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору
Питања и одговори број 1
Конкурсна документација
Отворено
Екстерни попис залиха "Србија Карго" адЈНОП / 3801.02.2018.05.03.2018. до 10h
03.03.2018. до 10h
05.03.2018. до 11h
03.03.2018. у 11h
Позив за подношење понудаОдлука о додели уговора
Измене и допуне конкурсне документације број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измене и допуне конкурсне документације број 1
Конкурсна документација
Затворено