Naziv Broj nabavkeDatum objave pozivaRok za podnošenje ponudaDatum otvaranja ponuda Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija Status
Klima uređaji za lokomotive serije 661 sa ugradnjom JNOP / 1914.12.2018.30.01.2019. do 13.00h

14.01.2019. do 11.00h
30.01.2019. u 14.00h

14.01.2019. u 12.00h
Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Pitanja i odgovori broj 2
Izmene i dopune broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Rezervni delovi i materijal za redovnu opravku dizel lokomotiva JNOP / 4806.12.2018.11.01.2019. do 10.00h11.01.2019. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o obustavi postupka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Transport 8 višesistemskih električnih lokomotivaJNOP / 4930.11.2018.18.01.2019. do 14.00h

31.12.2018. do 10.00h
18.01.2019. u 15.00h

31.12.2018. u 11.00h
Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune KD broj 3
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune KD broj 2
Pitanja i odgovori broj 2
Izmene i dopune broj 1
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Popravka sklopova i agregata u okviru redovne opravke dizel lokomotivaJNOP / 4722.11.2018.24.12.2018. do 10.00h24.12.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Električna energija široke potrošnjeJNOP / 4530.10.2018.30.11.2018. u 15.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Radovi na sanaciji magistralnog toplovoda u MakišuJNOP / 4212.09.2018.12.10.2018. do 10.00h12.10.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 4
Izmene i dopune broj 2
Pitanja i odgovori broj 3
Izmene i dopune KD br. 1
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Čišćenje
prostorija
JNOP / 4411.09.2018.15.10.2018. do 12.00h 15.10.2018. u 13.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Premija osiguranja robe u prevozuJNOP / 4317.08.2018.novi rok
05.10.2018. do 12.00h


29.09.2018. do 11.00h
novi rok
05.10.2018. u 13.00h

29.09.2018. u 12.00h
Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Izmene i dopune KD br.2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune br.1 KD
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Premija osiguranja za nekretnine, postrojenja i opremuJNOP / 3701.08.2018.31.08.2018. do 10.00h31.08.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Monoblok točkovi za teretna kola JNOP / 4125.07.2018. 27.08.2018. do 10.00h
27.08.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Remont dizel motora za lokomotive serije 621JNOP / 3124.07.2018. 01.08.2018. do 10.00h
01.08.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Izmene i dopune 2
Izmene i dopune 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Premije za osiguranje od odgovornosti usled vršenja delatnostiJNOP / 3820.07.2018. 24.08.2018. do 11.00h
24.08.2018. u 12.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori broj 1
Izmene i dopune KD br.1
Izmene i dopune 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Delovi za tekuću opravku teretnih kola u
radionicama
ZOVS-a
JNOP / 4019.07.2018. 20.08.2018. do 10.00h
20.08.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Delovi za
lokomotive 661
JNOP / 3909.07.2018. 10.08.2018. do 10.00h
10.08.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Izmene i dopune KD br.1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Rezervni delovi i materijal za malu opravku teretnih kolaJNOP / 30 09.05.2018. 11.06.2018. do 10.00h
11.06.2018. u 11.00h
Poziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1 KD
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Premija osiguranja zaposlenih od posledica nesrećnih slučajevaJNOP / 2821.05.2018. 21.06.2018. do 11.00h 21.06.2018. u 12.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Smeštaj mašinovođa u
obrtnim stanicama
JNOP / 3216.05.2018. 05.07.2018 do 10.00h18.06.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o obustavi postupka za partije 3 i 4
Odluka o dodeli ugovora za partije 1 i 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Izmene i dopune KD
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Gumeno metalni elementiJNOP / 3512.06.2018. 13.07.2018. do 10.00h13.07.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Kočni umetci za sve serije lokomotiva
i teretnih kola
JNOP / 3628.05.2018. 25.06.2018. do 12.00h25.06.2018. u 13.00hPoziv za podnošenje ponudaPitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Rezervni delovi za redovnu (investicionu) opravku teretnih kolaJNOP / 3425.05.2018. 26.06.2018. do 10.00h26.06.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Neposredna zaštita od požara JNOP / 2922.05.2018. 22.06.2018. do 10.00h22.06.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Izmene i dopune 1 KD
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Redovna –
investiciona opravka teretnih kola po partijama
JNOP / 3316.05.2018. 04.07.2018 do 10.00h04.07.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori broj 1
Izmene i dopune 1 KD
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Službena i zaštitna, odeća, obuća i oprema JNOP / 2730.04.2018.31.05.2018. do 12.00h31.05.2018. u 13.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora

Izmene i dopune 1 KD
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Obezbeđenje imovine JNOP / 2630.04.2018.28.05. 2018 do 10.00h28.05.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 2
Izmene i dopune 1 KD
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Računari i računarska oprema JNOP / 2324.04.2018.novi rok 25.05.2018. do 10.00h

23.05. 2018 do 10.00h
novi rok 25.05.2018. u 11.00h

23.05.2018. u 11.00h
Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Delovi za remont lokomotivskih kompresoraJNOP / 2518.04.2018.18.05.2018. do 14.00h 18.05.2018. u 15.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Papir i papirna galanterija (fotokopir papir i tabulir papir)JNOP / 21 17.04.2018.18.05.2018. do 10.00h
18.05.2018. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Materijal i rezervni delovi za održavanje računarske,
komunikacione opreme i Data Centra
JNOP / 2216.04.2018.17.05.2018. do 10.00h
17.05.2018. u 11.00h Poziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Lož ulje i mazut za grejanjeJNOP / 1212.04.2018.novi rok 31.05.2018. do 10.00h

14.05.2018. do 10.00h
novi rok 31.05.2018. u 11.00h

14.05.2018. u 11.00h
Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune 6 KD
Izmene i dopune 5 KD
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune 4 KD
Pitanja i odgovori broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune 3 KD
Izmene i dopune 2 KD
Pitanja i odgovori broj 1
Izmene i dopune 1 KD
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Klima uređaji za lokomotive serije 661 sa ugradnjomJNOP / 1912.04.2018.novi rok 18.05.2018. do 11.00h


14.05.2018. do 11.00h
novi rok 11.05.2018. u 12.00h

14.05.2018. u 12.00h
Poziv za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda
Izmene i dopune broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Izmene i dopune 1 KD
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Monoblok točkovi i osovinski ležajevi za teretna kolaJNOP / 2003.04.2018. 04.05.2018. do 10.00h04.05.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o zaključenju ugovora - Partija 2
Odluka o zaključenju ugovora

Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1
Pitanja i odgovori broj 3
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Osovine za vozna sredstvaJNOP / 1803.04.2018. novi rok 21.05.2018 do 10.00h

11.05.2018. do 10.00h
novi rok 21.05.2018. u 11.00h

11.05.2018. u 11.00h
Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 3
Pitanja i odgovori broj 2 KD
Pitanja i odgovori broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Obručevi točkovaJNOP / 1703.04.2018. 08.05.2018. do 10.00h08.05.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Rekonstrukcija i remont kola serije EJNOP / 2403.04.2018. novi rok 11.05.2018. do 10.00h

04.05.2018. do 10.00h
novi rok 11.05.2018. u 11.00h

04.05.2018. u 11.00h
Poziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune KD
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Ulja i mazivaJNOP / 1302.04.2018. novi rok 08.05.2018. do 10.00h

04.05.2018. do 10.00h
novi rok 08.05.2018. u 11.00h

04.05.2018. u 11.00h
Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune 2 KD
Pitanja i odgovori broj 2
Izmene i dopune 1 KD
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Delovi kočne opreme voznih sredstava JNOP / 1629.03.2018.27.04.2018. do 10.00h27.04.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora
Izmene i dopune 1 KD
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Remont obrtnih mašina JNOP / 1027.03.2018.30.04.2018. do 10.00h

30.04.2018 u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Redovna opravka 100 teretnih kola serije TadsJNOP / 15 27.03.2018.24.04.2018. do 10.00h24.04.2018 u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Hafta i benzin za drumska vozilaJNOP / 1427.03.2018.novi rok 26.04.2018. do 10.00h
24.04.2018. do 10.00h
novi rok 26.04.2018. u 11.00h
24.04.2018 u 11.00h
Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Prilog uz pitanja i odgovore broj 1
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Čelični limovi za podove za teretne vagoneJNOP / 1122.03.2018.26.04.2018 do 10.00h
26.04.2018 u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Izmene i dopune 1 KD
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Smeštaj mašinovođa u obrtnim stanicamaJNOP / 716.03.2018.18.04.2018. do 10.00h18.04.2018. u 11.00hPoziv za dostavljanje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o obustavi postupka
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Drumska vozilaJNOP / 814.03.2018.novi rok
07.05.2018. do 10.00h

novi rok 27.04.2018. do 10.00h
17.04.2018. do 10.00h
novi rok 07.05.2018. u 11.00h

novi rok 27.04.2018. u 11.00h
17.04.2018. u 11.00h
Poziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Kočna oprema za teretna kola serije SgnssJNOP / 509.03.2018.11.04.2018. do 10.00h11.04.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Elastomeri za odbojne i vučne uređajeJNOP / 909.03.2018.11.04.2018. do 10.00h11.04.2018. u 11.00hPoziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaOtvoreno
Ležajevi za
elektrolokomotive
JNOP / 605.03.2018.novi rok 10.04.2018. do 10.00h

02.04.2018. do 10h
novi rok 10.04.2018. u 11.00h

02.04.2018. u 11h
Poziv za podnošenje ponudaPitanja i odgovori broj 5
Pitanja i odgovori broj 4
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori broj 3
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Otvoreno
Vagonske podne daskeJNOP / 320.02.2018.27.03.2018. do 10h27.03.2018. u 11hPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori broj 2
Pitanja i odgovori broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Evro dizel za vuču vozovaJNOP / 208.02.2018.15.03.2018. do 10h15.03.2018. u 11hInvitation to tenders_Euro diesel
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Eksterni popis zaliha "Srbija Kargo" adJNOP / 3801.02.2018.05.03.2018. do 10h
03.03.2018. do 10h
05.03.2018. do 11h
03.03.2018. u 11h
Poziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno
Eksterni popis zaliha "Srbija Kargo" adJNOP / 3801.02.2018.05.03.2018. do 10h
03.03.2018. do 10h
05.03.2018. do 11h
03.03.2018. u 11h
Poziv za podnošenje ponudaOdluka o dodeli ugovora
Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 1
Konkursna dokumentacija
Zatvoreno