Акционарско друштво за Железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време:

  1. Укупно четри (4) извршилаца  – за послове возовођа, од ког броја:
  • 2 (два)  извршиоца  у Сектору  за  саобраћај  и транспорт,ОЈ за  СТ  Суботица, станица Суботица и
  • 2 (два) извршиоца у Сектору за саобраћај и транспорт, ОЈ за СТ Рума, станица Рума;
  1. Укупно седам (7) извршилаца – за послове маневриста, од ког броја:
  • 4 (четри) извршиоца у Сектору  за саобраћај  и транспорт,  ОЈ за СТ Суботица, станица Суботица и
  • 3 (три) извршиоца у Сектору за саобраћај и транспорт, ОЈ за СТ Рума, станица Рума;

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС

ИЗЈАВА О САЛГАСНОСТИ