На радном састанку који је 04. октобра генерални директор Душан Гарибовић са најближим сарадницима одржао у станици Панчево главна, говорило се о раду „Србија Карга“ у условима тржишног пословања. Ту је генерални посебно истакао потребу за минимизацијом трошкова, што се у протеклом периоду и постигло кроз рационализацију броја запослених, повећањем ефикасности и економичности у процесу рада на свим нивоима, при том водећи рачуна о одрживом развоју предузећа. „Морамо да сагледамо и отклонимо „критична места“ у вези минималног броја извршилаца, стања и капацитета возног парка применом нових техологија и методологија у процесу рада“ рекао је Гарибовић и додао да капиталне ремонте инфраструктуре, који тренутно отежавају рад, треба сагледати као улагање у будућност са вишеструким бенефитима.

Оно што охрабрује је чињеница да је Влада Републике Србије дала одобрење за пријем кадрова на железници, али је потребно да се прецизно сагледају неопходни кадрови како би се ишло у даљу процедуру. За сада се зна да су хитно потребни маневристи, возовође, колски диспечери, машиновође, помоћници, прегледачи кола и бравари, бар када је у питању станица Панчево.

Сви присутни су били благонаклони према овим информацијама, с тим што су руководиоци Секција додатно указали на старосну структуру радника и на повећану ангажованост запослених.

Када је у питању станица Панчево, због предстојећег затвора пруге који ће трајати пуне две године, на деоници Нови Сад – Суботица, где ће алтернативни превозни пут бити на релацији Београд – Панчево – Зрењанин – Суботица, неопходно је појачање од минимум 5 до 6 радника и још два за Зрењанин.

Међутим, проблем је у томе, према Гарибовићу, што потребни стручни кадар није могуће добити преко Националне службе за запошљавање без подношења потребе послодавца, тако да је неопходно да се направи приказ за цело предузеће о недостајућој структури, ради регионалног посредовања. Специфичност ових занимања захтева стручну и додатну обуку, а једна од мера коју је потребно спровести јесте посета средњим школама за стручно оспособљавање железничког кадра, како би се млади анимирали и упозали са предностима и погодностима рада код предузећа Србија Карго.

У наставку дијалога запослени су имали прилику да изнесу своја запажања и конкретне проблеме у оквиру своје Секције, као и сугестије за њихово превазилажење и предлоге за побољшање процеса рада.

На крају састанка, генерални директор Гарибовић је нагласио да је отворен за пријем свих запослених који имају сугестије и предлоге везане за посао, а у циљу побољшања читавог процеса рада и захвалио се присутнима на конструктивном дијалогу.