Група од шест инжењера електротехнике, из Сектора за одржавање возних средстава, у периоду од 21. до 23. маја, боравила је у фабрици Funkwerk Sistems Gmbh, у месту Коледа (Немачка), ради обуке за сервисирање радио уређаја MESA 23. Овај савремени уређај је уграђен на новим Вектрон локомотивама, које су из Сименса испоручене нашој компанији у фебруару и марту ове године. Иначе, радио уређај MESA 23 се користи за комуникацију у оквиру GSM-R мреже и за комуникацију између машиновођа и осталих учесника у саобраћају.

Поред теоријске обуке, која је подразумевала упознавање са свим карактеристикама и функционисањем овог уређаја, наши инжењери су прошли и самостални, практични део тестирања самог уређаја. Како би тренинг био адекватан, симулиране су реалне ситуације, захваљујући инсталираном софтверском пакету CR_SW 04.09.05 у сервисне рачунаре, који им је омогућавао дијагностиковање и утврђивање неисправности, као и начине поправке уређаја у оквиру прегледа локомотиве.

Након завршене целокупне обуке и показаног завидног нивоа знања, учесници су добили сертификате о оспособљености за самосталан сервис уређаја MESA 23.