Организација и рад полиције на унапређењу безбедности путника и робе, били су тема семинара одржаног у организацији Ханс Зајдел фондације и Немачке Савезне полиције, одржаног у периоду од 24. до 26. априла на Старој планини. Дводневни семинар одржали су предавачи из Савезне полиције Немачке, фондације Ханс Зајдел и амбасаде СР Немачке у Србији, а присуствовали су представници МУП – а Србије, задужени за безбедност на железници, тужилаштва, као и представници железничких друштава, задужених за безбедност. Делегат испред наше компаније, био је Зоран Сретеновић, директор Центра за реструктурирање.

Током трајања семинара , предавачи су упознали присутне са радом, задацима и овлашћењима Немачке Савезне полиције, обукама полиције које они врше за послове безбедности на железници, као и обављању полицијских послова безбедности на железници. На примеру главне станице Берлин, практично је приказана међусекторска сарадња са субјектима надлежним за безбедност на железници, као и поступање полиције, коришћењем најсавременије опреме као што су дронови и хеликоптери, приликом идентификације кривичних дела на железници (тешких крађа, уништавања имовине…). Такође је било речи о изради и примени правилника и других прописа , како на нивоу полиције, тако и на нивоу железнице.

Као закључак овог конструктивног семинара, договорено је, да се следеће године у Србији, а у сарадњи са железничким предузећима и МУП – ом, изведе практична вежба и демонстрација свих поступака о којима је било говора.