У организацији компаније StandCert и Oskar, 28. јуна у Београду, одржан је семинар са радионицом и искуством из праксе у примени Закона о заштити података о личности, коме су присуствовали и представници Србија Карга. Семинар је био намењен свим пословним субјектима, компанијама и запосленима, без обзира на делатност и величину компаније, руковаоцима, обрађивачима података о личностима и лицима за заштиту података о личности.

У складу са Законом о заштити података о личности, обавеза свих правних лица која послују на територији Србије је да до 21. 08. 2019. године, ускладе своје пословање са одредбама овог Закона.

Сврха семинара је била:

  • пружање помоћи око усклађивања пословања и испуњавања свиха захтева и обавеза према новом Закону,
  • стицање знања о неопходним активностима и изради и имплементацији потребне документације,
  • тумачење и објашњење појмова, израза и дефиниција садржаних у законским одредбама, као и разјашњење шта и на који начин радити, како би се избегле врло високе казне предвиђене Законом.