U organizaciji kompanije StandCert i Oskar, 28. juna u Beogradu, održan je seminar sa radionicom i iskustvom iz prakse u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kome su prisustvovali i predstavnici Srbija Karga. Seminar je bio namenjen svim poslovnim subjektima, kompanijama i zaposlenima, bez obzira na delatnost i veličinu kompanije, rukovaocima, obrađivačima podataka o ličnostima i licima za zaštitu podataka o ličnosti.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, obaveza svih pravnih lica koja posluju na teritoriji Srbije je da do 21. 08. 2019. godine, usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona.

Svrha seminara je bila:

  • pružanje pomoći oko usklađivanja poslovanja i ispunjavanja sviha zahteva i obaveza prema novom Zakonu,
  • sticanje znanja o neophodnim aktivnostima i izradi i implementaciji potrebne dokumentacije,
  • tumačenje i objašnjenje pojmova, izraza i definicija sadržanih u zakonskim odredbama, kao i razjašnjenje šta i na koji način raditi, kako bi se izbegle vrlo visoke kazne predviđene Zakonom.