Једна од најважнијих реформских мера Владе РС у јавном сектору је усмерена на унапређивање одговорности руководилаца и запослених у управљању јавним ресурсима, о чему је почевши од 2007.год., донето више стратегија, закона и подзаконских регулатива у оквиру укупног процеса усклађивања националне законске регулативе са правним тековинама ЕУ.
С тим у вези, представници Министарства финансија из Сектора за интерну контролу и интерну ревизију, Данијела Бокан и Зоран Живојиновић, одржали су једнодневну обуку за успостављање и имплементацију финансијског управљања и контроле, у Великој сали Управне зграде у петак 30. марта.

Први део семинара био је посвећен значају и суштини увођења ФУК – а, док је други део представљао увод у практични део имплементације ФУК – а, са утврђеним ризицима у пословању.
Систем за финансијско управљање и контролу, успоставља се у свим организационим јединицама јавног сектора и на свим нивоима унутар организације, без обзира на њену величину и број запослених, а спроводе га руководиоци и сви запослени. Систем обухвата сва средства укључујући и средства Eвропске уније. Свака организација треба да обликује властити систем у складу са својим потребама и постојећим окружењем.
Обуци су присуствовали сви руководиоци организационих јединица, као и запослени, који ће учествовати у имплементацији ФУК – а у Србија Каргу.