У седишту Међународног комитета за железнички транспорт CIT у Берну, 14. новембра одржана је Генерална скупштина, којој су присуствовали и представници Србија Карга. Присутне је поздравила новоизабрана председница Извршног комитета CIT – а, Maria Sack, генерални секретар CIT – а, Cesare Brand и заменик генералног секретара CIT – а, Erik Evtimov.

Генерални секретар је известио присутне о раду у протеклој години у области превоза путника и робе као и мултимодалног превоза. Акценат је стављен на тренутно стање у области дигитализације транспортних докумената као и рад на стварању усаглашених уговора за коришћење инфраструктуре.

Представљен је буџет за 2020. годину као и планови за одржавање конференција на којима ће бити представљени нови производи CIT – а, попут електронског Записник о извиђају CIT 20. На предстојећој конференцији „Дани Берна“, која ће бити одржана 13. и 14. фебруара наредне године, највише пажње ће се посветити утицају дигиталне технологије на транспортне услуге као и питањима којa се односе на железничко транспортно право. Такође је наглашено да Генерални секретаријат CIT – а, намерава да и у следећој години настави праксу пружања помоћи својим члановима у погледу практичне примене електронског товарног листа CIM и имплементације товарног листа CIM/SMGS.