U sedištu Međunarodnog komiteta za železnički transport CIT u Bernu, 14. novembra održana je Generalna skupština, kojoj su prisustvovali i predstavnici Srbija Karga. Prisutne je pozdravila novoizabrana predsednica Izvršnog komiteta CIT – a, Maria Sack, generalni sekretar CIT – a, Cesare Brand i zamenik generalnog sekretara CIT – a, Erik Evtimov.

Generalni sekretar je izvestio prisutne o radu u protekloj godini u oblasti prevoza putnika i robe kao i multimodalnog prevoza. Akcenat je stavljen na trenutno stanje u oblasti digitalizacije transportnih dokumenata kao i rad na stvaranju usaglašenih ugovora za korišćenje infrastrukture.

Predstavljen je budžet za 2020. godinu kao i planovi za održavanje konferencija na kojima će biti predstavljeni novi proizvodi CIT – a, poput elektronskog Zapisnik o izviđaju CIT 20. Na predstojećoj konferenciji „Dani Berna“, koja će biti održana 13. i 14. februara naredne godine, najviše pažnje će se posvetiti uticaju digitalne tehnologije na transportne usluge kao i pitanjima koja se odnose na železničko transportno pravo. Takođe je naglašeno da Generalni sekretarijat CIT – a, namerava da i u sledećoj godini nastavi praksu pružanja pomoći svojim članovima u pogledu praktične primene elektronskog tovarnog lista CIM i implementacije tovarnog lista CIM/SMGS.