Здравствена превентива као идејни и стручно – научни приступ, има у свакодневном животу циљ да подстакне и развије начин размишљања, који води на пут самоконтроле и самозаштите. Управо активности око јачања здравља и превенције болести претварају човека од пасивног приматеља здравствених услуга у активног борца за сопствено здравље и за здравље своје породице.

Добром сарадњом генералног директора наше компаније, Душана Гарибовића, председника Синдиката Србија Карга, Зорана Дашића и директора Завода за здравствену заштиту радника железнице Србије, др Влада Батножића, од данас 12. септембра, у Савској 23, организована је акција превентивних систематских прегледа за запослене Србија Карга. Имајући у виду значај превенције и велику зинтересованост запослених, наша компанија као друштвено одговорна, подржаваће и убудуће овакве хумане акције, које имају тенденцију да се прошире и по здравственим установама широм Србије.

Треба имати на уму да здравље није дар природе, већ га треба свакодневно неговати здравим животом, као примарну вредност и редак ресурс.