Zdravstvena preventiva kao idejni i stručno – naučni pristup, ima u svakodnevnom životu cilj da podstakne i razvije način razmišljanja, koji vodi na put samokontrole i samozaštite. Upravo aktivnosti oko jačanja zdravlja i prevencije bolesti pretvaraju čoveka od pasivnog primatelja zdravstvenih usluga u aktivnog borca za sopstveno zdravlje i za zdravlje svoje porodice.

Dobrom saradnjom generalnog direktora naše kompanije, Dušana Garibovića, predsednika Sindikata Srbija Karga, Zorana Dašića i direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije, dr Vlada Batnožića, od danas 12. septembra, u Savskoj 23, organizovana je akcija preventivnih sistematskih pregleda za zaposlene Srbija Karga. Imajući u vidu značaj prevencije i veliku zinteresovanost zaposlenih, naša kompanija kao društveno odgovorna, podržavaće i ubuduće ovakve humane akcije, koje imaju tendenciju da se prošire i po zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

Treba imati na umu da zdravlje nije dar prirode, već ga treba svakodnevno negovati zdravim životom, kao primarnu vrednost i redak resurs.