План јавних набавки за 2018. годину

 

Измена плана набавки за 2018-03.09.2018.

Измена плана набавки за 2018-20.08.2018.

Измена плана набавки за 2018-06.08.2018.

Измена плана набавки за 2018-23.07.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-23.07.2018.

Измена плана набавки за 2018-28.06.2018.

Измена плана набавки за 2018-01.06.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-23.05.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-11.05.2018.

Одлука о измени плана набавки за 2018-04.05.2018.

Измена плана набавки за 2018-09.03.2018.

План 2018.

 

План јавних набавки за 2017. годину

 

Измена плана набавки за 2017-06.11.2017.

Измена плана набавки за 2017 -16.10.2017.

План 2017.

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама измене и допуне

Прилог уз правилник о јавним набавкама