План јавних набавки за 2018. годину

 

План 2018

 

План јавних набавки за 2017. годину

 

Измена плана набавки за 2017-06.11.2017

Измена плана набавки за 2017 -16.10.2017

План 2017

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама измене и допуне

Прилог уз правилник о јавним набавкама