Наша компанија је била организатор и домаћин овогодишње Конференције о усаглашавању количина робе и услова за превоз робе у извозу, увозу и транзиту, између Мађарске, Украјине, Русије и Србије за 2019. годину, која је одржана у периоду од 01. до 05. априла у музејско – туристичком комплексу „Шарганска осмица“ у Мокрој Гори. Овој Конференцији, која се иначе одржава сваке године у другој земљи учесници из горе поменутих земаља, присуствовало је 30 представника.

На основу предлога железница Русије, Украјине и Мађарске, обрађени су прецизни подаци са количинама робе превезеним у 2018. години и урађена је допуна прошлогодишњег Протокола, како би се омогућила лакша размена и проток робе између наведених земаља. Други део Конференције, био је посвећен представљању планираних количина робе за 2019. годину, дефинисане су врсте робе, а у складу са тим и врсте кола, којима ће роба бити превожена. Такође, због специфичних временских услова, утврђена је и врста робе која се превози у одређено доба године.

Након успешно окончаних конструктивних састанака, на свеопште задовољство учесника, Протокол су потписали Олег Полејев (РЖД), Иван Хорјаков (УЗ), Данијел Дежо (РЦХ), Волентне Шарвари Пирошка (МАВ), Тројан Михај (ММВ) и испред Србија Карга, директор Сектора за вучу возова, Саша Томић.

Учесницима Конференције уприличена је вожња музејским возом „Носталгија“ и обилазак овог надасве историјом богатог краја.