На скупу о усклађености пословања и етике, одржаног 11. децембра у Привредној комори Србије, истакнуто је да се корупција може смањити и у јавном и приватном сектору. „Усклађеношћу се подиже углед компаније и доприноси повећању извоза, конкурентости и најважније, смањењу корупције. Наша жеља је да за неколико година већина компанија у Србији има функцију усклађености пословања, на добробит пословања и на задовољство потрошача, партнера и друштвене заједнице“, истакао је Мирослав Милетић, саветник председника ПКС.

Саветник председника ПКС Мирослав Милетић изјавио је да је циљ данашњег скупа окупљање представника свих компанија из Србије које се баве темама усклађености пословања с прописима, правилима, директивама, стандардима квалитета, као и са кодексима пословне етике.

„Сви волимо да радимо за етичне инститицује, и истраживања су показала да су тада људи ангажованији, што доприноси већој продуктивности рада“, указала је Андријана Бергант, председница Европског института за усклађеност и етику EICE. Њихов циљ је не само како доћи до законитих и етичних радњи институција и привредних субјеката, већ и како утицати на околину да она буде другачија и да промовише јачање интерних контрола“, истакла је Андријана Бергант.
На овом скупу, међу представницима бројних компанија које послују на домаћем тржишту, присуствовали су и представници Србија Карга.