Након детаљног тестирања новог техничког система локомотива и утврђене усклађености са постојећом инфраструктуром, Дирекција за железнице је данас, 04. маја издала додатне дозволе за саобраћај две Вектрон локомотиве (193 903-2 и 193 904-0), на електрифицираним пругама Србије. Тестирање преосталих шест локомотива и добијање додатних дозвола и за њихово саобраћање, очекује се до 20. јуна. Планирано је да прве две локомотиве буду у експлоатацији на релацији Рума – Радинац и Панчево – Ниш. Иначе, вишесистемске локомотиве ће саобраћати на Коридру 10, који покрива Аустрију, Мађарску, Словенију, Хрватску, Србију и Бугарску. Локомотиве имају максималан учинак од od 6,4 MW и достижу максималну брзину од 160 km/h.

Да подсетимо, првих осам вишесистемских Вектрон локомотива, купљено је на основу Уговора са компанијом Сименс, потписаног у мају 2018. године. Средства су обезбеђена из кредитног аранжмана са ЕБРД – ом и испоручене су нашој команији у фебруару и марту ове године. Такође, крајем децембра 2018. године, проширен је Уговор са компанијом Сименс, за куповину још осам вишесистемских Вектрон локомотива, чиме је наша компанија успела да реализује и други део кредитног аранжмана EBRD IV у висини од 32 милиона евра. Њихова испорука предвиђена је за децембар 2019. и јануар 2020. У међувремену, особље вуче, као и запослени у одржавању, успешно су завршили све обуке и тренинге у вези са новим локомотивама, које су биле организоване у иностранству и код нас, а као потврду своје стручности добили су и неопходне сертификате. Набавком ових 16 локомотива, изузетно флексибилне генерације, које испуњавају садашње и будуће европске стандарде, наша компанија ће постати лидер по питању квалитета и безбедности, као и савремености возног парка у региону, и моћи ће да конкурише за превозе робе заједно са превозницима из земаља Европске Уније. Самим тим, Србија стиче компаративну предност у односу на земље региона, као и предност и у самој Транспортној заједници која је основана и чије је седиште у Београду.