Осам вишесистемских Вектрон локомотива, купљених на основу Уговора са компанијом Сименс, који је потписан у мају месецу прошле године, а за који су средства обезбеђена из кредитног аранжмана са ЕБРД – ом, испоручене су Србија Каргу. Из Сименсове фабрике у Минхену прве локомотиве су почеле да пристижу крајем фебруара, да би последња била допремљена почетком ове недеље. Све локомотиве су стациониране у Ранжирној станици Макиш. У међувремену, особље вуче, успешно је завршило обуке за управљање новим локомотивама и добило неопходне сертификате, док је за запослене из одржавања обука још увек у току.

Крајем децембра 2018. године, потписан је нови Уговор са компанијом Сименс, за куповину још осам вишесистемских Вектрон локомотива, а за које су обезбеђена средства из преосталог дела кредитног аранжмана са ЕБРД . Њихова испорука предвиђена је за децембар 2019. и јануар 2020. године.