U nastojanju da svojim prisustvom što više budu uz zaposlene na terenu i pruže podstrek i lično se zahvale na požrtvovnosti i nesebičnom angažovanju, tokom vanredne situacije, izvršna direktorka za saobraćaj Senija Bogić Pavlović, obišla je 9. aprila stanice Zaječar i Bor teretna. Zaposlenima je doneto još zaštitne opreme, iako, kako kažu imaju dovoljno svega, jer je već dosta toga stiglo i podeljeno, a nešto su i sami, putem akreditiva, blagovremeno kupili, a maske naručili i šili kod krojača. Pored svih nedaća i otežanih uslova, zaposleni ističu da su njihovi rezultati koje ostvaruju na terenu više nego dobri, a ujedno su i rezultat dobre volje, organizacije i saradnje, kako međusobne, tako i saradnje sa kolegama iz Infrastrukture. Obim rada je prilično velik, ali se saobraćaj odvija nesmetano, čak i sa trenutno smanjenim brojem izvršilaca i lokomotivama koje su na raspolaganju.

Na teritoriji OJ za ST Zaječar najveći korisnici prevoza su RBM Majdanpek koji je u sastavu ZIJIN BOR COPPER i ZIJIN BOR COPPER sa prevozom koncentrata rude bakra. Takođe, otprema se i fosforna kiselina iz Prahova za Šabac, sumporna kiselina iz Bora, amonijak iz BDŽ, prazne cisterne za Bor i BDŽ, a za Prahovo pristanište vrši se otprema podmetača iz MŽ, a zatim i otprema tovarenih vozova sa limom u koturovima za Makedoniju.

Zaposleni su se pohvalili i novo sklopljenim ugovorom za uvoz kamenog uglja preko luke Prahovo za ZiJin Bor Copper, prevoz uglja iz Vreoca za Bor (RBB Zagrađe, koji je u sklopu ZiJin Bor Copper) i za ZiJin Bor Copper.

Važno je navesti da je u periodu januar – mart prevezeno 334 674 tona robe i da je obim rada i pored trenutne situacije, veći za 7% u odnosu na isti period prošle godine i da se svakodnevno otprema po 7 vozova.

„Svakako je lokalni nivo, a u tome smo se zajedno složili, mesto gde moramo imati konkretne rezultate, jer od toga zavisi uspešnost firme. Ustanovili smo šta je to sve dobro urađeno, a urađeno je mnogo toga, što je za svaku pohvalu, ali i šta moramo dodatno unaprediti na našem zajedničkom putu ka ostvarenju što boljih poslovnih ciljeva. Važno je da se slušamo, da smo u kontaktu i da imamo dobru komunikaciju, bilo da imate pitanja, komentare ili sugestije, pa tako ni uspeh neće izostati“, zaključila je izvršna direktorka.