„Србија Карго“ а.д. је сопственим средствима и ангажовањем запослених у локомотивском депоу у Нишу, извршио инвестициону оправку електролокомотиве 461 124, чиме је предузеће остварило уштеду од око 400.000 евра, колико би се за тај посао морало платити неком од ремонтера.

Локомотива која је била ван саобраћаја неколико година, у радионицу је допремљена средином априла, када су запослени из Секције ЗОВС Ниш и започели обиман посао надокнаде и замене недостајућих делова. Извршена су сва испитивања локомотиве са брзинским и бруто пробним вожњама, па је данас, 02. августа ремонтована локомотива пуштена у саобраћај.

Овом инвестиционом оправком, у сопственој режији. „Србија Карго“ а.д. не само да је допринео значајној уштеди, већ је показао да има потенцијал и капацитет и за овако обимне и сложене послове оправке локомотива, којих ће у будућности бити све више. Поправљена и модификована локомотива ће допринети већој поузданости, као и већем броју превезених возова, односно повећању обиму посла.