Највећа Конференција у Источној Европи, посвећена ризицима у управљању, спречавању корупције и прања новца, друштвено – одговорном пословању, етичком управљању и усклађивању са европским и светским нормама, одржана је у Опатији, 18. и 19. априла.

Специјалисти за усклађеност и етику, повереници за етику, ревизори, представници локалне самоуправе и државне управе, адвокати, стручњаци за људске ресурсе, као и специјалисти за ризике, интерну контролу и спречавање корупције, имали су прилике да на овој другој по реду Конференцији, учесницима пренесу знања, конкретна искуства и технике у решавању специфичних проблема и изазова, са којима се свакодневно сусрећу. Такође, током конструктивних панела, било је разговора око покретања пројекта „Побољшање етичког управљања на локалном нивоу“, између Већа Европе, Удружења градова и етичких стручњака.

Један од главних циљева ове Конференције био је подизање свести о етичком размишљању у приватном и јавном сектору, као и истицање важности спречавања корупције, односно управљања њеним ризицима у јавној управи, јавноправним телима, градовима, општинама, трговачким друштвима…

Важно је истаћи да су овогодишњем скупу присуствовали представници свих железничких друштава, међу којима и делегација наше компаније, повереник за етику Марија Вујовић и саветник повереника за етику и сарадњу са медијима, Тања Чворовић, те да је констатовано да је незаобилазна чињеница и позитиван знак, да је у односу на претходну годину 50 процената више људи из јавног сектора.

Поред представника железничког сектора, присуствовали су еминентни стручњаци из Microsofta, PharmaSwissa, Novartisa, Sandoza, Plive, Rochea, T-Coma, Ericssona Nikola Tesla, Europske Investicione Banke, RBA, HPB, Addiko banke, HEP, Croatia osiguranja, Министарства финансија, Пореске управе, Повереништва за одлучивање о сукобу интересаe, Градског већа града Риге (Литванија), Red Flag Grupa, Navex Global и други.