Najveća Konferencija u Istočnoj Evropi, posvećena rizicima u upravljanju, sprečavanju korupcije i pranja novca, društveno – odgovornom poslovanju, etičkom upravljanju i usklađivanju sa evropskim i svetskim normama, održana je u Opatiji, 18. i 19. aprila.

Specijalisti za usklađenost i etiku, poverenici za etiku, revizori, predstavnici lokalne samouprave i državne uprave, advokati, stručnjaci za ljudske resurse, kao i specijalisti za rizike, internu kontrolu i sprečavanje korupcije, imali su prilike da na ovoj drugoj po redu Konferenciji, učesnicima prenesu znanja, konkretna iskustva i tehnike u rešavanju specifičnih problema i izazova, sa kojima se svakodnevno susreću. Takođe, tokom konstruktivnih panela, bilo je razgovora oko pokretanja projekta „Poboljšanje etičkog upravljanja na lokalnom nivou“, između Veća Evrope, Udruženja gradova i etičkih stručnjaka.

Jedan od glavnih ciljeva ove Konferencije bio je podizanje svesti o etičkom razmišljanju u privatnom i javnom sektoru, kao i isticanje važnosti sprečavanja korupcije, odnosno upravljanja njenim rizicima u javnoj upravi, javnopravnim telima, gradovima, opštinama, trgovačkim društvima…

Važno je istaći da su ovogodišnjem skupu prisustvovali predstavnici svih železničkih društava, među kojima i delegacija naše kompanije, poverenik za etiku Marija Vujović i savetnik poverenika za etiku i saradnju sa medijima, Tanja Čvorović, te da je konstatovano da je nezaobilazna činjenica i pozitivan znak, da je u odnosu na prethodnu godinu 50 procenata više ljudi iz javnog sektora.

Pored predstavnika železničkog sektora, prisustvovali su eminentni stručnjaci iz Microsofta, PharmaSwissa, Novartisa, Sandoza, Plive, Rochea, T-Coma, Ericssona Nikola Tesla, Europske Investicione Banke, RBA, HPB, Addiko banke, HEP, Croatia osiguranja, Ministarstva finansija, Poreske uprave, Povereništva za odlučivanje o sukobu interesae, Gradskog veća grada Rige (Litvanija), Red Flag Grupa, Navex Global i drugi.