Компанија „Србија Карго“ испунила је све стандарде и након успешно завршене сертификационе провере од стране Дирекције за железнице, постала је носилац Сертификата за Лице задужено за одржавање теретних кола (ЕЦМ – Entity in Charge of Maintenance) и то први пут на период од максимално могућих 5 година.

ЕЦМ игра важну сигурносну улогу у европском железничком систему, осигуравајући да су теретна кола безбедна за саобраћај и да се врши најсигурнији систем одржавања. Да би се олакшали односи са железничким предузећима, успостављен је европски систем сертификације – ЕЦМ. „Србија Карго“ је ЕЦМ за теретна кола чији је ималац. На основу тога ми обезбеђујемо да се наша кола одржавају у складу са важећим прописима и планом одржавања, чиме смо осигурали да су кола у безбедном стању и интероперабилна.

Овим Сертификатом потврђујемо да је систем одржавања теретних кола наше компаније прихваћен унутар држава уговорница OTIF-а, и то за све четири функције: управљања, развоја одржавања, управљања одржавањем колског парка и извршења одржавања.

У претходном периоду Сектор за одржавање железничких возила (ЗОВС) је, поштујући једниствене правне системе, прописе и поступке за међународни железнички саобраћај, спровео низ активности у циљу испуњења захтева и критеријума у вези обнављања Сертификата ЕЦМ, међу којима су предавања, едукације и увођење нових стандарда у систему одржавања, и све то по препорукама европске агенције за железнички саобраћај. Након надзорног аудита од стране Дирекције за железнице, која је национално тело за безбедност железничког саобраћаја и званично сертификационо тело у Републици Србији, служба одржавања теретних кола у Сектору ЗОВС је доказала да све прописане критеријуме доследно примењује и да је документација довољна и комплетна, чиме је доказана способност „Србија Карга“ а.д. у својству Лица задуженог за одржавање теретних кола (ЕЦМ) да испуњава одговарајуће захтеве које су прописане у Конвенцији о међународним железничким превозима (COTIF).

Имајући у виду наведено, а посебно то да се теретна кола „Србија Карго“ а.д. одржавају у складу са међународним прописима и у складу са веома захтевним стандардима ЕЦМ-а, на посебно задовољство свих запослених у систему одржавања у нашој компанији, Сертификат је издат на максимално могућ период у трајању од 5 година, чиме се мало ко од европских железничких управа може похвалити. Тиме смо још једанпут доказали да у систему одржавања теретних кола стојимо раме уз раме са најразвијенијим железничким предузећима и тако смо добили признање да у овом моменту испуњавамо све услове и то не само на одржавању, него и на другачијем приступу и на развоју у систему одржавања железничких возила.

Запослени у Сектору ЗОВС су својим успешним и стручним радом помогли да „Србија Карго“ а.д. дође на овај међународни ниво на којем је сада, дајући предност испуњењу захтева којима се прописује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају, поштујући обавезе за одржавање Сертификата о безбедности за превоз, као и строгу примену усаглашености са осталим законским националним железничким техничким прописима.