„Србија Карго“ а.д. постао је лице задужено за одржавање теретних кола у Србији, јер је Дирекција за железнице издала OTIF – ов (Интернационална организација за међународни превоз железницом) сертификат ECM на две године и то за све четири његове функције. Тиме је нашој компанији омогућено присуство на европском и светском тржишту у пружању услуга превоза роба сопственим колима, као и пружања услуга одржавања за властита и страна теретна кола. Добијањем овог сертификата избегнута су транспортна ограничења на која су упозоравале европске железнице, као и негативни економски ефекти, како за „Србија Карго“, тако и за целу државу.


Како смо претходно напоменули, наша компанија може да врши одржавање кола која се користе у железничком систему ЕУ или земаља OTIF и то за све четири функције:
1. Функција управљања, која надзире и координише функције одржавања и осигурава безбедно стање теретних кола у железничком систему. Ова функција има два главна задатка: координацију осталих функција, која омогућава организацији да постигне циљеве одржавања дефинисане у систему одржавања и надзор осталих функција, обезбеђујући усаглашеност према законима и стандардима, као и омогућавајући организацији да побољша свој систем одржавања.
2. Функција развоја одржавања, која је одговорна за управљање документацијом о одржавању, укључујући и управљање конфигурацијом, на основну података о дизајну и експлоатацији, као и о резултатима рада и повратним информацијама из искуства. Она такође обухвата усклађивање са правилима интероперабилности, као и формирањем и континуираним ажурирањем документације о одржавању.
3. Функција управљања одржавањем возног парка, која управља повлачењем теретних кола ради одржавања и њиховим враћањем у експлоатацију након одржавања.
4. Функција извршења одржавања која спроводи неопходно техничко одржавање теретних кола или њихових делова, укључујући и документацију о пуштању у експлоатацију.
Ове последње 3 функције су интегрисане у систем одржавања кроз процес управљања.
Извршење одржавања се може вршити у радионицама за одржавање које пружају те врсте услуга и које су сертификоване, попут Радионице за одржавање теретних кола Београд – Ранжирна у Макишу, Колске радионице у Кикинди, као и Радионице за одржавање кола у Великој Плани.
Циљ овог сертификата, који важи две године, до 13.07.2020. године, је да се железничка предузећа увере да се возила одржавају под надзором компетентног ECM – а.