Друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, по оцени компаније НИС а.д. још једном је потврдио супериорну позицију у својој делатности, по питању квалитета и безбедности у региону. „Србија Карго“, као важан партнер, НИС -а, водећег лидера у производњи и промету нафтних деривата, заузео је значајно место које доприноси даљем развоју и унапређивању услуга ове компаније.

У циљу даљег развоја сарадње, у будућим заједничким пројектима и расту пословних односа Србија Карга и НИС – а и смањењу потенцијалних ризика, извршено је оцењивање перформанси наше компаније.

Према кључним показатељима ефикасности, стандарда и пословне етике, „Србија Карго“ је добио максималаних 100 бодова.

Иначе, оцењивање перформанси се врши једном годишње, а узимају се у обзир, између осталог, квалитет извршених услуга, благовременост извршења испоруке и отказивања извршења испоруке, и сл. То је најбољи начин да се идентификују све проблематичне ситуације, извлаче поуке и да се кроз заједничко ангажовање партнера, ради на отклањању недостатака у реализацији уговорених обавеза.