Решењем Министарства за заштиту животне средине Број: 19-00-00079/2019-06 од 02. априла 2019. године, „Србија Карго“ је добио Дозволу за превоз неопасног и опасног отпада, чиме је постао први превозник у железничком транспорту на територији Републике Србије, који је поседује.

Детаљније информације о Дозволи, можете погледати на првој страни нашег сајта у рубрици УСЛУГЕ.