U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Unijom poslodavaca Srbije i Univerzitetskim centrom za studente sa hendikepom, u Privrednoj komori Srbije, 8. decembra, održan je prvi edukativni program, koji je organizovao Forum mladih sa invaliditetom. Celokupan Projekat, odvija se uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, a svoj doprinos u vidu prijema jednog praktikanta, će dati i naše Društvo. Kao predstavnik „Srbija Karga“, edukativnom programu je prisustvovala Tanja Čvorović, savetnik generalnog direktora.

Očekivani rezultati realizacije Projekta se odnose na uvećane mogućnosti za zaposlenje mladih sa invaliditetom i sticanje novih znanja i veština putem pohađanja prakse, dok će, sa druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse, uz primenu inkluzivnih procedura, bez opterećenja za svoj budžet. Tokom prve faze edukacije, prisutni su imali prilike da se upoznaju sa sposobnostima, odnosno mogućnostima osoba sa invaliditetom,(pojam invaliditeta, vrste, komunikacija, terminologija,prilagođavanje radne sredine, inkluzivni procesi), dok će u drugoj fazi akcenat biti stavljen na priliku da se steknu mentorske veštine kroz posebno dizajniranu mentorsku obuku, u cilju uspešne inkluzije tokom trajanja prakse. Nakon zajedničke saradnje u odabiru kandidata i identifikovanja radne pozicije, predviđeno je da praktikant provede tri meseca u našem preduzeću u periodu od marta do juna 2018. godine.