Унутрашњи превоз

 • Тарифа Део 1 -Услови превоза и рачунање превознине
 • Тарифа Део 2 – Класификација робе
 • Тарифа Део 3 – Именик железничких станица Србије
 • Тарифа Део 4 – Даљинар за превоз робе на пругама железнице Србије
 • Тарифа Део 5 – Путоказ
 • Тарифа Део 6 -Ценовник железничких услуга
 • Тарифа Део 6а – Накнаде за доставу кола на посебне и индустријске колосеке

Међународни превоз

 • Конвенција о међународном железничком превозу COTIF
 • Спт 51.01 – Приручник за товарни лист CIM (GLV-CIM)
 • Спт  51.03 – Приручник за колски лист CUM (GLW-CUV)
 • Спт  51.08 – Прописи о пломбирању теретних кола и UTI
 • Спт 51.09 – Општи услови превоза ABB-CIM
 • DIUM – јединствени даљинар за међународни робни превоз
 • DIUM RS
 • Прописи за товарење – Основне поставке – Свеска 1
 • Прописи за товарење – Робе – Свеска 2
 • Прописи за товарење – Категорија пруга – Свеска 3