Унутрашњи превоз

  • Тарифа Део 1 -Услови превоза и рачунање превознине
  • Тарифа Део 3 – Именик железничких станица Србије
  • Тарифа Део 4 – Даљинар за превоз робе на пругама железнице Србије

Међународни превоз

  • Спт 51.01 – Приручник за товарни лист CIM (GLV-CIM)
  • Спт  51.03 – Приручник за колски лист CUM (GLW-CUV)
  • Спт  51.08 – Прописи о пломбирању теретних кола и UTI
  • Спт 51.09 – Општи услови превоза ABB-CIM
  • Прописи за товарење – Основне поставке – Свеска 1
  • Прописи за товарење – Робе – Свеска 2
  • Прописи за товарење – Категорија пруга – Свеска 3