U organizaciji Svetske banke i Ministarstva finansija Austrije, u Beču je od 17. do 20. novembra održana konferencija na temu “Integracija železnica na kapiji Evrope”.

Kako je zajednička deklaracija nove Regionalne železničke strategije na zapadnom Balkanu nedavno i potvrđena od strane Ministara saobraćaja i predstavnika strana sa Zapadnog Balkana, trodnevni razgovori su i vođeni sa ciljem što uspešnije integracije železnica kao važnog aspekta sveukupnog procesa evropskih integracija sa EU i susednim zemljama. Svetska banka, zajedno sa austrijskim Ministarstvom finansija, okupila je regionalnu železničku zajednicu „na kapiji Evrope“ radi razmatranja mogućnosti i „uskih grla“ u vezi sa implementacijom dogovorenih ključnih aktivnosti iz predmetnog sporazuma.

Na čelu sa Svetskom bankom razmatrano je i vođene su diskusije u vezi procesa reformi železnica, otvorenih pristupa, železničkih inovacija, održavanja i univerzalnih pristupa.

Praktično iskustvo sa terena, obilasci lokacija i inputi ključnih stručnjaka su učinili da ova Konferencija predstavlja skup za praktično učenje i razmenu iskustava.

Pored članova Svetske Banke na čelu sa. Luciom Monarijem, regionalnim direktorom za Evropu i Centralnu Aziju i. Alainom Baronom kao predstavnikom Evropske komisije, na konferenciji su bili prisutni predstavnici iz Ministarstava i železnica Austrije, Azerbejdžana, Turske, Ukrajine, Gruzije, Albanije, infrastrukture Crne Gore i Srbije. Na poziv Svetske Banke, kao jedini nacionalni operater koji nakon procesa restrukturiranja posluje na otvorenom tržištu, na konferenciji je učestvovao i Srbija Kargo, sa svojim predstavnicima Ivanom Plavšić zamenicom direktora Sektora za komercijalno transportne poslove, Marijom Gišić, glavnom koordinatorkom iz finansijskog Sektora i Oliverom Radosavljević, prevodiocem.

Razmatrana je implementacija otvorenog železničkog tržišta na regionalnom nivou, uloga železnice u regionima Balkana, Crnog mora i Južnog Kavkaza, kao politički instrument za evropsku susedsku politiku, kao i uvođenje pametnih sistema za železničku infrastrukturu.

U toku tri dana, nakon diskusija, prezentacija i razmena iskustava između železnica u procesu restrukturiranja, onih koje su to okončale i one koje tek ulaze u proces reforme, funkcionisanje na transportnom tržištu, tehnička iskustva sa kojima se suočavaju železnice u procesu integracije, Svetska banka je učesnicima Konferencije organizovala obilazak Siemens Mobility, proizvodni pogon za opremu za laki šinski sistem, kao i građevinske kompanije Swietelsky.