Реализација превоза, односно увођење директног теретног воза, између Словеније и Србије, под називом Sava Express, као потпуно новог пројекта, почеће од 01. марта, у складу са важећим редом вожње и договореним параметрима воза.
Главна тема састанака, одржаних у Загребу, 22. фебруара, са представницима SŽ Tovarni promet и HŽ Cargo d.o.o.била је организација превоза редовних комплетних возова на релацији Љубљана Залог – Београд ранжирна – Љубљана Залог, у које се уврштавају робе из свих праваца, односно из и за Љубљану Залог и из и за Београд ранжирну.

Први састанак је био посвећен разматрању могућности организације превоза и примопредаје воза између превозника на читавом превозном путу. Учесници овог радног и оперативног састанка, били су начелници оператике словеначких и хрватских железничких друштава, Анте Јовић и Жељко Ћорлук, док је наш представник био Тома Ратков, начелник комерцијалне оператике.

Директор Сектора за продају у „Србија Каргу“, Катарина Шибинац, водила је други састанак са својим колегама из Словеније, Робертом Габером и Хрватске, Борисом Гобцем. Том приликом су усклађене цене превоза, као и начини плаћања.
Трећи састанак, одржан је на највишем нивоу и њему су присуствовали, извршни директор за саобраћај, мр Владимир Булатовић и извршни директор HŽ Cargа, Горан Зеба.
Састанци су веома успешно окончани, са закључком да су сви учесници сагласни да пошиљке које су у транзиту кроз Србију, могу бити уврштаване у нови воз Sava Express. Такође је договорено да се сусрет у истом саставу, организује месец дана након почетка саобраћања воза, како би се анализирали почетни ефекти и размотрила комерцијална проблематика, а све у циљу оптимизације пројекта.