Запослени из Сектора за одржавање возних средстава, са успехом су прошли предвиђену обуку за обртна постоља SF4 22A и SF4 22B, која која су уграђена на нашим VECTRON A26 вишесистемским локомотивама.

Обука са полагањем и провером усвојених знања извршена је 05. и 06. фебруара у Сименсовој фабрици у Грацу и обухватала је обилазак фабрике и упознавање са свим припадајућим компонентама обртних постоља. Иначе, наведена обртна постоља, представљају потпуни новитет, јер су идејно сасвим другачија од оних која су уграђивана на нашим електричним локомотивама.