ПРВИ ДИРЕКТАН ТЕРЕТНИ ВОЗ – SAVA EXPRESS, СТИГАО ИЗ ЉУБЉАНЕ ЗА БЕОГРАД


Како је најављено на регионалном скупу директора железничких превозника у робном саобраћају, одржаног у Порторожу, 6. и 7. фебруара, први директан теретни воз између Словеније и Србије, под називом Sava Express, који је у свом саставу имао 18 вагона, стигао је у станицу Београд ранжирна, данас у раним јутарњим сатима.
Такође је данас за Љубљану из станице Београд ранжирна, отпремљен воз са 8 вагона, коме ће у станици Шид бити прикључено још 13.

Према важећем реду вожње Sava Express ће из Љубљане саобраћати понедељком, средом и суботом, а из Београда понедељком, четвртком и суботом.
Нови, заједнички пројекат, својим садашњим и потенцијалним комитентима нуди поузданост, редовитост, краће транзитно време и побољшану целокупну услугу, чиме се омогућава боља повезаност између Србије и других земаља у окружењу са државама Европске уније.


У ЗАГРЕБУ ЈЕ ОДРЖАН НИЗ САСТАНАКА НА ТЕМУ УВОЂЕЊА ВОЗА „SAVA EXPRESS“

Реализација превоза, односно увођење директног теретног воза, између Словеније и Србије, под називом Sava Express, као потпуно новог пројекта, почеће од 01. марта, у складу са важећим редом вожње и договореним параметрима воза.
Главна тема састанака, одржаних у Загребу, 22. фебруара, са представницима SŽ Tovarni promet и HŽ Cargo d.o.o.била је организација превоза редовних комплетних возова на релацији Љубљана Залог – Београд ранжирна – Љубљана Залог, у које се уврштавају робе из свих праваца, односно из и за Љубљану Залог и из и за Београд ранжирну.

Први састанак је био посвећен разматрању могућности организације превоза и примопредаје воза између превозника на читавом превозном путу. Учесници овог радног и оперативног састанка, били су начелници оператике словеначких и хрватских железничких друштава, Анте Јовић и Жељко Ћорлук, док је наш представник био Тома Ратков, начелник комерцијалне оператике.

Директор Сектора за продају у „Србија Каргу“, Катарина Шибинац, водила је други састанак са својим колегама из Словеније, Робертом Габером и Хрватске, Борисом Гобцем. Том приликом су усклађене цене превоза, као и начини плаћања.
Трећи састанак, одржан је на највишем нивоу и њему су присуствовали, извршни директор за саобраћај, мр Владимир Булатовић и извршни директор HŽ Cargа, Горан Зеба.
Састанци су веома успешно окончани, са закључком да су сви учесници сагласни да пошиљке које су у транзиту кроз Србију, могу бити уврштаване у нови воз Sava Express. Такође је договорено да се сусрет у истом саставу, организује месец дана након почетка саобраћања воза, како би се анализирали почетни ефекти и размотрила комерцијална проблематика, а све у циљу оптимизације пројекта.


ИЗГРАДЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ГРАНИЧНЕ СТАНИЦЕ ТАБАНОВЦЕ, ПРЕДМЕТ ОБОСТРАНИХ ИНТЕРЕСА

Скопље је 21. фебруара, било домаћин састанка Управног одбора пројекта израде техничке документације за изградњу заједничке граничне станице Табановце.
Српску делегацију чинили су представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства финансија (Управа царина), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (гранична ветеринарска и фитосанитарна инспекција), Министарства унутрашњих послова и железничка друштава, „Србија Карго“ , „Србија Воз“ и „Инфраструктура железница Србија“, док су македонску делегацију чинили су представници министарстава и железнице.

Архитекта, ангажован од стране македонског Министарства саобраћаја, а у сарадњи са Western Balkans Investment Framework и EIB – ом, представио је Идејни пројекат, након чега је уследило и његово разматрање са македонским колегама и консултантима, који су радили на његовој изради.

То је била прилика да чланови присутних делегација изнесу своја мишљења, сугестије, предлоге и коментаре, који ће бити узети у обзир, за коначно дефинисање Идејног пројекта. Након тога, у наредном периоду, приступиће се и изради Главног пројекта.

У оквиру Пројекта за изградњу заједничке граничне железничке станице Табановце, планирана је изградња четири нова објекта и реконструкција постојећа три. Укупна површина, будућих нових објеката износиће око 2000 квадратних метара. Највећу површину, око 1300 m2, заузимаће зграда у којој ће бити смештена царина, полиција и инспекцијске службе Македоније и Србије. За македонске железничке компаније градиће се објекат од 285 m2, за путничку станицу, објекат од 95 m2, док је за запослене у српским железничким друштвима, предвиђена нова зграда, површине 260 квадратних метара. Очекује се да радови на изградњи и реконструкцији објеката започне у току 2020. године.


У ПОРТОРОЖУ ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ РЕГИОНАЛНИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРЕВОЗНИКА У РОБНОМ САОБРАЋАЈУ И ПОТВРЂЕН НОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ – SAVA EXPRESS

Главна сврха регионалног састанка директора железничких превозника у робном саобраћају, одржаног у Порторожу, 6. и 7. фебруара, је побољшање међусобне сарадње, повећање обима железничког превоза робе на кључним коридорима, економске и социјалне кохезије, побољшање квалитета услуга постојећим и новим клијентима и уједно обликовање нових, ка клијентима усмерених производа, као што је – Sava Express.

Том приликом, Меморандум о сарадњи потписали су директори предузећа: SŽ Cargо, HŽ Cargо, Жељезнице Републике Српске, Македонски железници транспорт, JP ŽFBIH d.o.o. Sarajevo, Montecargo и „Србија Карго“ а.д. закључивши да ће се заједничко стремљење ка развоју нових квалитетних услуга ка купцима, заједничка сарадња при превозу робе на подручју некадашњег десетог коридора, односно планираног Алпско – Западно балканског коридора, у државама бивше Југославије, као и заједничке мере за обезбеђивање најквалитетнијих логистичких услуга, позитивно одразити и на развој региона и на преусмеравање робних токова са друма на железницу. Поред тога, превозници су истакли значај за информисање и упознавање влада својих држава, које ће евентуално да преиспитају могућности увођења одговарајућих финансијских и других мера, у складу са фондовима ЕУ, а кроз које би железнички превозници могли остварити равноправан економски положај у односу на превознике робе других видова саобраћаја, као и у односу на железничке превознике у другим европским државама.

На скупу је потврђено увођење директног теретног воза, између Словеније и Србије, под називом Sava Express, као потпуно новог пројекта, који ће од 01. марта 2018. године, понудити поуздане редовне везе, краће транзитно време и већи квалитет целокупне услуге.

Генерални директор „Србија Карго“ а.д. Душан Гарибовић, је поред представљања пословања и развојних планова предузећа, истакао да ће Sava Express, омогућити да државе Европске уније буду боље повезане са Србијом и другим државама у региону, али да се и залаже за ширење новог производа, такође и у Бугарску, Македонију, Грчку и остале земље из окружења.


У СОФИЈИ ОДРЖАН САСТАНАК МИНИСТАРСТАВА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ

Делегацију Владе Републике Србије, на састанку који је одржан 29. јануара у Софији, предводила је потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, која је поручила је да је инфраструктурно повезивање у саобраћају, као и у енергетици, најбољи начин да се регион што брже развија и да се брже приближи Европској унији. Михајловићева је на састанку са министрима у Влади Бугарске надлежним за саобраћај, информационе технологије и комуникације и за регионални развој и јавне радове Ивајлом Московским и Николајем Нанковим, најавила нове инфраструктурне пројекте.

“Следећи велики инфраструктурни пројекат који почињемо ове године и који ће нас боље повезати са Бугарском је модернизација и електрификација пруге Ниш-Димитровград, са изградњом обилазне пруге око Ниша”, рекла је Михајловићева.
Такође је истакла да је битна ствар уклањање нефизичких баријера закључивањем новог споразума о железничком саобраћају, којим ће бити успостављен заједнички железнички гранични прелаз Димитровград – Драгоман, чиме би било скраћено време чекања путника и робе.

„Инфраструктурни пројекти доносе стабилност региону”, рекао је Московски, и истакао да Србија може да рачуна на подршку Бугарске на европском путу.
Министар Нанков је нагласио да Бугарска има један од најуспешнијих програма прекограничне сарадње управо са Србијом.
Састанку су присуствовали и амбасадор Србије у Бугарској Владимир Ћургус, амбасадор Бугарске у Србији Радко Влајков, као и директори “Путева Србије”, генерални директор „Србија Карга“, Душан Гарибовић, као и директори остала три железничка предузећа.

Током дана одржан је и састанак експертских тимова Србије и Бугарске, у вези израде и усаглашавања новог споразума за железницу. На челу српског експертског тима, био је државни секретар Миодраг Поледица.


УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ САРАДЊЕ ТРИ НАЦИОНАЛНА ОПЕРАТЕРА ИЗ РЕГИОНА ПРИОРИТЕТ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

У пословом простору и у организацији SŽ Carga, у Љубљани, 29. јануара, одржан је састанак, на коме су још присуствовали и представници HŽ Carga, AGIT – a и „Србија Карга“. Делегацију домаћина чинили су директор SŽ Carga, Мелита Розман – Дакар, директор продаје, Мојца Пресл – Кокаљ, заменик директора производње Борис Швајгер и шеф послова производње Јоже Пангерц, као и Драган Грујић, представник у Србији. Испред HŽ Carga, делегирани су заменик директора за производњу, Горан Зеба и директор продаје Борис Гобац, испред AGIT – а, директор компаније, Далибор Вучић, а нашу компанију представљали су Милорад Ангеловски, помоћник ген. директора за вучу и возна средства и саветник ген. директора, Василије Крстић са сарадницима.

Круцијална тема састанка била је оживљавање превоза робе на Коридору 10, преко пруга Словеније, Хрватске и Србије и то од стране националних оператера. Циљ је да се појединачне пошиљке, које се сада превозе друмским саобраћајем, односно камионима, врате на превоз железницом. То ће бити велики изазов, али добра међусобна сарадња ова три превозника, SŽ Carga, HŽ Carga и Србија Карга, обезбеђивање квалитетна и поуздане услуге, као и конкурентне цене превоза, чине ове планове изузетно оптимистичним.

Планирано је да се са пилот пројектом отпочне већ од 01. марта ове године, а да се касније, у зависности од показаног интересовања клијената и њихових захтева, ради на прилагођавању и унапређивању пројекта, па чак и уведе посебан воз, под називом Sava Express, који би саобраћао на релацији Љубљана Залог – Београд Ранжирна и обрнуто.


ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР У ПОСЕТИ СУНАРОДНИЦИМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ, КАО ЗНАК ПОДРШКЕ, СОЛИДАРНОСТИ И ОХРАБРЕЊА

Иницијативом школе „Миладин Митић“ из Лапљег села и породице Трајковић, као домаћина, овогодишња прослава школске славе Свети Сава, протекла је у присуству генералног директора „Србија Карга“, Душана Гарибовића, као почасног госта. Основна школа постоји и негује српску традицију, још од давне 1890. године, а од 1999. године до данас, у њеној згради, одвија се настава и за основце и за средњошколце овога краја. Преко 1000 ђака, различитог узраста, дневно борави у њеним просторијама..

Диван и дирљив пријем од стране домаћина, започео је литургијом у цркви Свете Петке у Лапљем селу, да би се наставио чином сечења славског колача, изложбом дечијих радова и изузетно припремљеном свечаном академијом у школској сали.


Генерални директор је искористио свој боравак да школи уручи пригодан поклон, разговара са руководством и свим запосленим просветним радницима, којима његов долазак представља велики знак подршке и охрабрења да истрају и остану на вековним огњиштима.

„Од оних сам људи који времена не дели на тешка и лака, већ их делим на она где је сумња већа или мања, где је вера и нада већа или мања. Мојим присуством у име „Србија Карга“, у име Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и руководства Републике Србије, желим да вам кажем да Србија у вас верује, да имамо наду у вас и да се трудимо да нам заједничко братско деловање буде све јаче“, рекао је Гарибовић у свом обраћању присутнима. „Хвала вам због свега што чините, због наших предака, због наше колевке и верујте да само заједно и јединствено можемо победити све сумње, а веру и наду подићи на највиши могућ ниво“.
На крају свог излагања, генерални директор је својим сународницима поручио да су они најбољи део Србије и да су пример како се треба борити за своју земљу и како треба веровати у будућност.
Још једна посета Косову и Метохији није могла да прође, без обиласка једног од најзначајнијих споменика старе српске културе, древног манастира Грачанице. Овај духовни храм, позициониран је на левој обали реке Грачанке, а подигнут је између 1315. и 1321. године, као задужбина краља Милутина. Након свете литургије, генералног директора је дочекао и угостио владика рашко – призренски Теодосије, који се захвалио на доласку и пруженом охрабрењу, јер сваки долазак представника из Београда, представља људима на Косову и Метохији светао мотив, да ни у једном тренутку нису и неће остати сами.


ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ОДРЖАН ПРОГРАМ МЕНТОРСКЕ ОБУКЕ

У просторијама Ректората Универзитета у Београду, 23. јануара, представници Центра за развој каријере, одржали су обуку за супервизоре из предузећа и установа које су се пријавиле за учествовање у програму реализације универзитетске праксе у текућој години. Стручна пракса у области грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, реализује се другу годину за редом и резултат је изванредне сарадње Универзитета у Београду и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Целокупном пројекту, прикључило се и наше предузеће, са циљем да што већи број студената и младих дипломаца Универзитета у Београду стекне практична знања и вештине и релевантно радно искуство током студија и тако унапреди своје академско образовање. Жеља је да се пружи подршка младима у професионалном усавршавању и на тај начин да допринос да остану у Србији. Такође, на овај начин „Србија Карго“ тежи да концепт друштвено одговорног пословања постане интегрални део пословне стратегије.

Планирано је да се програм праксе реализује у три циклуса током 2018. године. Први циклус почеће 5. фебруара, други у јулу, а трећи у новембру 2018. године. Наша компанија ће омогућити усавршавање за 10 студената у сваком циклусу, а трајање праксе биће дефинисано за сваког студента у складу са захтевима одговарајућег студијског програма и у договору са супервизорима .
Биће то сјајна прилика за 30 студената са Машинског, Електротехничког, Саобраћајног и Правног факултета да стекну прво радно искуство у струци.

 


У СМЕДЕРЕВУ ОДРЖАН САСТАНАК НАЈВИШИХ ПРЕДСТАВНИКА HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL, „МОNTECARGA“ И „СРБИЈА КАРГА“

У пословним просторијама предузећа HBIS Group Iron & Steel у Смедереву, 16. јануара, одржан је састанак са „Montecargom“ и „Србија Каргом“. Испред HBIS Group, састанку је присуствовао генерални директор Zhao Jun, извршни директор Светислав Костадиновић и представници продаје и оперативних послова, испред Montecarga, извршни директор Мурадиф Грбовић, директор продаје, Весна Тинтор, као и директор Сектора за превоз, Рајко Копривица. Нашу компанију презентовао је генерални директор Душан Гарибовић, са сарадницама, Ксенијом Булатовић и Катарином Шибинац.
Први део састанка био је посвећен разматрању могућности и развоју нових видова будуће сарадње ове три компаније, са циљем заједничке организације превоза до луке Бар, а за потребе HBIS Group Iron &Steel.
У пријатној пословној атмосфери, настављен је и други део састанка, који се односио на интерну сарадњу HBIS Group Iron &Steel са „Србија Каргом“, ради унапређења досадашње сарадње и повећања најваљеног обима превоза, на обострано задовољство.

Након успешно окончаних званичних састанака, на иницијативу генералног директора „Србија Карга“, Душана Гарибовића и у својству домаћина, угостио је своје пословне партнере из Црне Горе и Смедерева, у летњиковцу династије Обреновић, на обронцима брда Плавинац код Смедерева, који према уредби Владе Србије има статус репрезентативне зграде за потребе државних органа и функционера. Смештен на најлепшем делу града, летњиковац је познат и као вила Златни брег и као Краљев виноград, а датира од давне 1829. године, када је Кнез Милош купио имање од 37 хектара.

Посета овом споменику културе са велелепним парком, виногрдом и погледом на Дунав и банатску равницу, има и велику симболику, за ова два железничка друштва, јер је управо у време владавине династије Обреновић, 1884. године, пуштена и прва пруга у Србији.


ДИРЕКТОР „ЖИТ“ – а ИЗРАЗИО ЗАХВАЛНОСТ НАШЕМ ПРЕДУЗЕЋУ НА ИЗУЗЕТНОМ ПРОФЕСИОНАЛИЗМУ И НЕСЕБИЧНОЈ ПОДРШЦИ

Момчило Тунић, директор предузећа Железнички интегрални транспорт Београд, упутио је речи захвалности, генералном директору „Србија Карга“, Душану Гарибовићу, на личном доприносу, великом професионализму и максималном ангажовању запослених, који су допринели успешној реализацији предвиђеног посла.
Наиме, у периоду од 08 – 12. јануара, превезено је пет гарнитура Regs кола, товарених контејнерима, са око 3.700 тона еруптивног агрегата за асфалтирање деонице Коридора 10, у близини Пирота. Овим заједнички, успешно обављеним послом, допринело се да се планирана деоница у дужини од 4,5 километара, асфалтира и припреми за редовно одвијање друмског саобраћаја.

Директор „ЖИТ“ – а, између осталог, је кроз посмо захвалности, најавио да ће у наредном периоду, све расположиве гарнитуре овог предузећа, бити усмерене на превоз еруптивног камена из Рашке за Суботицу (Наумовићево). На тај начин су отворени послови за превоз најмање 200.000 тона камена у текућој години, што ће свакако допринети расту обима превоза, а самим тим и прихода „Србија Каргу“, а предузећу „ЖИТ“, обезбедити ново инвестирање у опрему и побољшање квалитета услуге.
Директори оба предузећа, полажу наду да ће својом великом преданошћу раду и несебичним деловањем свих запослених, допринети још бољој будућој сарадњи.


Гостовање генералног директора, Душана Гарибовића, у емисији Јутарњи програм ТВ Студио Б, 09.јануар 2018.28.децембар 2017. године: изјава генералног директора, Душана Гарибовића, за Дневник РТС – аГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ПРЕЗЕНТОВАО ПОСЛОВАЊЕ „СРБИЈА КАРГА“ НА НОВОГОДИШЊЕМ ДРУЖЕЊУ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕДИЈА

„Србија Карго“, као тржишно оријентисана компанија, која није на субвенцији и која самостално остварује свој приход, планирала је да у 2018. години, оствари већи обим превоза за око милион тона робе, а апропо тога и укупан пословни приход за око 600 до 700 милиона динара“, изјавио је генерални директор, Душан Гарибовић, на новогодишњем коктелу организованом за представнике медијских кућа, 27.децембра у просторијама Карга. У пријатној атмосфери, бројним окупљеним новинарима, Гарибовић је сублимирао целокупно пословање предузећа у протеклом периоду и изнео пословне пројекције за наредну годину.

„Очекујемо да у 2019. години у буџет Републике Србије, уплатимо већи део нашег профита него што смо смо то урадили у овој и прошлој години, истовремено у синергији са страним националним оператерима из нашег окружења, покушамо да вратимо што већу количину робе која ће се, као свуда у свету, превозити железницом, а не друмским саобраћајем. У току је реализација тендера за набавку 7 или 8 вишесистемских електро локомотива, средствима из ЕБРД – а, из сопствених средстава, радиће се ремонт 500 теретних кола и на тај начин повећати колски парк, додао је Гарибовић. Изузетно битна ствар је да је пословодство Карга одлучило да у 2018. години не повећава цене превоза, иако су то учиниле неке од суседних железничких управа.

„Ми смо се одлучили за тежи пут, а то је да покушамо да повећамо обим превоза, да повећамо, за стотине хиљада тона количину робе коју ћемо превести српским пругама и тиме компензујемо чињеницу да смо се одлучили за овакав пословни потез, у једним новим условима, новим околностима и тржишној утакмици, са све већим бројем оператера, који ће нам бити конкуренција. Ми морамо да се понашамо тржишно и тржишно да размишљамо“, закључио је генерални директор.


ПОСТИГНУТИ ДОГОВОРИ О НАПРЕТКУ ПОСЛОВНЕ САРАДЊЕ СА МАКЕДОНСКИМ ФИРМАМА

У пријатељској и надасве пословној атмосфери, окончали су се договори са македонским фирмама, које иначе, дуги низ година сарађују са нашим предузећем.
У Скопљу су представници „Србија Карга“, које је предводио генерални директор, Душан Гарибовић, одржали 20. децембра састанак са генералним директором Feršped Skopje, Иваном Петровским, Славицом Мишевом, руководиоцем Сектора за железнички превоз и Владимиром Јовановићем, директором за комерцијалне послове.

Радне активности су се наставиле и наредног дана, када је наша делегација наишла на изузетан пријем од стране генералне директорке фирме Argo Logistic, Виолете Татабитовске и директорке железничког превоза Данијеле Чепреганове у њиховим пословним просторијама.
Након поменутих састанака, уследио је и сусрет са представницима Македонских железница, директором Сектора за превоз робе Добреом Сиљаноским и директором маркетинга и продаје.
Учесници обеју страна, поред међусобног упознавања и размене досадашњих искустава, изнели су нове предлоге и визије будуће сарадње.
Након новогодишњих празника, са македонским „домаћинима“, очекује се и потписивање Уговора о комерцијалним условима превоза, за наредни период, који ће само још више продубити и поспешити досадашњи квалитетeт и још бољи пословни однос.


СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНО ТРИ ГОДИНЕ УСПЕШНОГ РАДА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

У Југословенској кинотеци, 20. децембра, одржана је свечаност поводом три године успешног рада Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Уваженим гостима, обратила се потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, поручивши да ће ово Министарство и у наредном периоду наставити да прави резултате за грађане Србије и „производи“ добре вести, као што је то чинило и у протекле три године, током којих је изграђено близу 200 километара ауто-путева и модернизовано више од 200 километара пруга, а Србија постала 10. на свету по издавању грађевинских дозвола. Михајловићева је навела, између осталог, да се сада реализују железнички пројекти, вредни чак шест милијарди евра и као приоритете у 2018. години, навела и изградњу пруге Београд – Будимпешта, где нас очекује потписивање комерцијалног уговора за последњу деоницу од Новог Сада до Суботице, као и то да ће почети модернизација и електрификација пружне обилазнице око Ниша и пруге Ниш – Димитровград, вредности 250 милиона евра.

Потпредседница Владе је најавила и покретање регионалних инфраструктурних пројеката, јер нема развоја и инвестиција у грађевинарству без повезивања са регионом. „Нисмо саморекламери, већ вредно хоћемо да идемо напред. Веома је важно то што Србија развија железницу, а посебно пругу Београд – Будимпешта, путне коридоре, аеродром „Никола Тесла“ и друго. Мислимо да је важно да се настави истом брзином, визијом и ентузијазмом“ – поручила је Михајловић.
На свечаности су говорили и извршна директорка НАЛЕД – а, Виолета Јовановић и председница Савета страних инвеститора Јана Михајлова, а студенткиња треће године Високе школе за образовање васпитача на ромском езику из Вршца, Александра Јовановић, прочитала је своју песму.

Пријему су присуствовале званице из дипломатског кора, директорка канцеларије ЕИБ – а за западни Балкан, представници привреде, домаћих и међународних институција, невладиних организација, јавних предузећа, бројних медија, а испред „Србија Карга“, генерални директор, Душан Гарибовић.

У оквиру свечаности, одржана је и изложба ручних радова жена из Етно – мреже. Координационо тело за родну равноправност, којим председава потпредседница Владе, заједно са НАЛЕД – ом, сарађује на пројекту „Упослимо 1000 жена у руралним подручјима“.

На данашњем догађају, потпредседница Владе је потписала и донорску картицу којом се прикључила акцији која промовише значај трансплантанције и донирања органа.


УСПЕШНО ОБАВЉЕНИ ПОСЛОВНИ САСТАНЦИ СА ШПЕДИТЕРСКИМ ФИРМАМА ИЗ БУГАРСКЕ

Делегација „Србија Карга“ а.д. коју је предводио генерални директор, Душан Гарибовић, одржала је 18. и 19. децембра у Софији, веома успешне и конструктивне састанке са представницима четири шпедитерске фирме, као дугогодишњим корисницима услуга превоза и пословним партнерима нашег предузећа.
Првог дана радне посете, генерални директор са својим сарадницима, састао се са директором фирме NCL NEO CARGO LOGISTIC LTD, господином Чедомиром Марковићем, а током другог дана, одржана су три састанка са представницима фирми TRANSLAND, на челу са директорком Калинком Спахијском, PRIMESPED и директором Георге Димитровим, као и са директором фирме SIMPLAM, Пламеном Христовим.

Представници бугарских шпедиција су генералног директора, Душана Гарибовића, упознали са својим досадашњим радом, оствареним обимом превоза током протеклих година, као и о својим пословним плановима и пројекцијама за наредну годину. Такође, током разговора, имали су прилику да изнесу све недоумице и проблеме у оквиру транспортних, оперативних и комерцијалних послова, са којима су се сусретали у претходном периоду, како би се оне убудуће отклониле и неутралисале, а сарадња, самим тим, на најбољи начин унапредила.

Круцијална тема свих одржаних састанака, била је закључивање Уговора о комерцијалним превозима у 2018. години између „Србија Карга“ и заступника корисника превозних услуга из Бугарске на железничкој мрежи Србије.
Треба напоменути исказану захвалност представника бугарских шпедиција, што су им омогућени састанци на највишем нивоу и што је од стране генералног директора „Србија Карга“ показана велика жеља и интересовање за наставком и унапређењем пословне сарадње.
Радна посета Бугарској обављена је са циљем да се након потписивања Уговора за 2018. годину, сарадња реализује транспарентно и ефикасно, са планираним трендом раста обима пословања, на обострано задовољство.


„СРБИЈА КАРГО“ СЕ УКЉУЧИО У ПРОЈЕКАТ „РАДНЕ ПРАКСЕ ЗА МЛАДЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“

У сарадњи са Националном службом за запошљавање, Унијом послодаваца Србије и Универзитетским центром за студенте са хендикепом, у Привредној комори Србије, 8. децембра, одржан је први едукативни програм, који је организовао Форум младих са инвалидитетом. Целокупан Пројекат, одвија се уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, а свој допринос у виду пријема једног практиканта, ће дати  и наше Друштво. Као представник „Србија Карга“, едукативном програму  је присуствовала Тања Чворовић, саветник генералног директора.

Очекивани резултати реализације Пројекта се односе на увећане могућности за запослење младих са инвалидитетом и стицање нових знања и вештина путем похађања праксе, док ће, са друге стране, послодавци имати на располагању пилотиран модел праксе, уз примену инклузивних процедура, без оптерећења за свој буџет. Током прве фазе едукације, присутни су имали прилике да се упознају са способностима, односно могућностима особа са инвалидитетом,(појам инвалидитета, врсте, комуникација, терминологија,прилагођавање радне средине, инклузивни процеси), док ће у другој фази акценат бити стављен на прилику да се стекну менторске вештине кроз посебно дизајнирану менторску обуку, у циљу успешне инклузије током трајања праксе. Након заједничке сарадње у одабиру кандидата и идентификовања радне позиције, предвиђено је да практикант проведе три месеца у нашем предузећу у периоду од марта до јуна 2018. године.


ЗАПОСЛЕНИ У СТАНИЦИ ЦРВЕНИ КРСТ ДОБИЛИ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ

Извршне службе у станици Црвени Крст, које су биле смештене у станичној згради, оштећеној још током НАТО бомбардовања, крајем прошле недеље преселиле су се у реновирану зграду магацина „Србија Карга“.

Реновирање је започело с пролећа и од некадашње неугледне зграде магацина, направљене почетком прошлог века, добио се нов репрезентативан објекат са шест канцеларија, у који су сада смештени колска служба, робна благајна, шеф станице и оперативни помоћник, магационери и возовође. Садашњи простор је опремљен апсолутно свом неопходном инфраструктуром, која ће умногоме олакшати радно ангажовање запослених.

Реконструкција је подразумевала савремени систем парног грејања, изолацију зидова и плафона, нов кровни покривач, ПВЦ столарију, два мокра чвора, увођење нове ПТТ линије, сређивање приступног пута, као и паркинга иза зграде.

Завршне радове су обављали сами запослени, како би на тај начин дали свој допринос и убрзали  пресељење. Задовољство радника је очигледно и свакако ће нови  амбијент и осавремењени услови допринети још бољем радном учинку.

 

 


БЕРН – ОДРЖАНА ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА   МЕЂУНАРОДНОГ КОМИТЕТА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ (CIT)

Генерална скупштина , престижног међународног удружења, које окупља железничка предузећа и поморске компаније за превоз путника и/или робе, одржана је 16. новембра 2017. године у Берну.Скупштини су присуствовали генерални директор Душан Гарибовић и саветник генералног директора, Василије Крстић.

Том приликом, усвојене су измене и допуне прописа за превоз робе и путника у међународном саобраћају, које су припремиле радне групе и комисије. Усвојени су извештаји о раду у текућој години, као и Програм рада и Буџет CIT- а за наредну годину. Иначе, примарни задатак CIT – а је да преуреди одредбе међународног права које се односи на превоз железницом, на ниво примењив у пракси за железничка предузећа. У том циљу,  CIT израђује и ажурира документа и правне инструменте за међународни железнички саобраћај, стандардизује уговорне односе између клијената, превозника и управљача инфраструктуром и штити интерес железничких предузећа код законодавца и надлежних институција. Генерални директор, Душан Гарибовић, имао је прилику да размени мишљења и искуства са најзначајнијим људима који су присуствовали састанку, генералним секретаром  CIT – a, господином Брандом, генералним секретаром OTIF – а (Међувладина организација за међународне железничке превозе), господином Давеном, као и са генералним директором UIC – а, господином Лубинуом.

Другог дана, 17. новембра, одржан је и састанак Комисије за Мултимодалност, на коме су активно учествовали и наши представници и дали свој допринос у дефинисању будућих смерница и сфера деловања рада Комисије за 2018. годину. На састанку су презентовани пројекти у домену повезивања правних одредби у саобраћају железница – друм и железница – море.  Ово је била изузетна прилика и да генерални директор обави конструктивни разговор са председником UIRR – а (Међународна унија за комбиновани транспорт железница – друм), господином Шулцом.


„СРБИЈА КАРГО“ БИО ДОМАЋИН ПРЕДСТАВНИЦИМА ТУРСКЕ ФИРМЕ „TURKRAIL ИЗ ИСТАМБУЛА

У просторијама „Србија Карга“, данас, 13. новембра, одржан је састанак са представницима турске фирме Turkrail из Истамбула. Генерални директор, Душан Гарибовић, са извршним директорима Миром Вукмировић, Владимиром Булатовићем и сарадницима, угостио је највише руководство ове фирме, генералног директора Habip Sena, финансијског директора Osmana Ergezena и директора за развој Levent Yurtsevena.

Поред речи добродошлице, генерални директор је истакао да сарадња на државном нивоу између Турске и Србије тече озбиљном, узлазном путањом. „Ново руководство „Србија Карга“ има намеру и жели да се на један одговоран и професионалан начин односи  према својим клијентима, тиме што смо отворени и спремни да разговарамо о свим текућим и будућим темама, зарад заједничких успеха и циљева“, напоменуо је Гарибовић. Тема данашњег конструктивног састанка била је унапређење и проширење недавно започете сарадње између  две фирме. Почетком месеца, први контејнерски „тест“ воз из Турске за Аустрију, уместо преко Румуније, преусмерен је на Србију, као краћег, економичнијег и поузданијег правца, а током данашњег дана, очекује се улазак и другог воза, који ће саобраћати истом трасом. Треба имати у виду да је потреба транспорта робе из Турске за западну Европу и обрнуто изузетно велика, што пружа нове могућности за експлоатацију крака железничког Коридора 10 кроз Србију. Такође, битан чинилац, када је у питању безбедност превоза робе, а који је утицао да Turkrail преусмери возове кроз нашу земљу  је и наменски уведена служба физичког обезбеђења, која ће пратити сваки воз. Једна од тема, о којој је било речи, а на којој се интензивно врше истраживања је и превоз камиона железницом, чиме би се знатно смањило време путовања, чекања на граничним прелазима, а самим тим и чувала животна средина, што уједно пружа обострану шансу за проширење пословних ангажмана. С обзиром да Turkrail има велике партнере, као и велики број заинтересованих, а „Србија Карго“ оперативност, квалитет услуге и прагматичност, жеља им је да искористе ту шансу и да овим железничким  коридором, недељно организују 10 до 15 возова, изјавио је генерални директор Habip Sena. Састанак је завршен уручивањем симболичних поклона, уз жељу гостију да ускоро узврате гостопримство у Истамбулу или Анкари.


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд оглашава потребу за пријем у радни однос на неодређено време:
1. једног дипломираног правника у организационом делу Београд;
2. два инжењера електротехнике и рачунарства у организационом делу Београд.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ИЗЈАВА

ПРИЈАВА НА ОГЛАС


КВАЛИТЕТНА УСЛУГА „СРБИЈА КАРГА“ А.Д. И „КРАЋИ“ ПУТ  РЕЗУЛТИРАЛИ СУ ПОВРАТАК ТРАНЗИТНИХ ВОЗОВА КРОЗ СРБИЈУ

Висок квалитет услуге Акционарског друштва „Србија Карго“, определио је турску фирму TURKRAIL из Истамбула, да уместо досадашњег конкурентног правца, који води преко Румуније, отпреми први контејнерски воз, који ће на свом путу транзитирати кроз Србију. Овај тест воз саобраћа из турског терминала Халкали до аустријског терминала Wiencont у Бечу. За сада, према предвиђеној динамици недељно ће саобраћати два воза кроз Србију, са тенденцијом повећања фреквенције саобраћаја.

На опредељење клијента да своје превозе преусмери преко наше земље је и чињеница да је „Србија Карго“ а.д. ангажовао и специјалну службу обезбеђења, која ће пратити сваки воз, чиме ће се додатно потврдити сигурност превоза робе преко Србије и доказати конкурентност српског железничког коридора, када су у питању превози из Турске за земље западне Европе и обратно.

Безбедност, квалитет, економичност и „краћи“ пут преко крака железничког Коридора 10, који води кроз Србију,  представљаће позитиван сигнал за све потенцијалне комитенте, који имају потребу транспорта робе из правца истока ка западу.

 


 У САРАЈЕВУ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА КОРПОРАТИВНЕ АНТИ – КОРУПЦИЈЕ, ЕТИКЕ И УСКЛАЂЕНОСТИ ЗА ЗЕМЉЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Конференција, одржана 26. октобра у Сарајеву, која је окупила преко 40 професионалаца из ове области, организована је под покровитељством највеће светске асоцијације за пословну етику и усклађеност SCCE ( Society of Corporate Compliance and Ethics), из САД – а, која броји преко 18.000 чланова из целог света.

Поред директора SCCE, Roy Snell – a, присутнима су се обратили и директор БиХ компаније Net Consulting, Бојан Бајић,  специјалиста за сузбијање превара у Raiffeisen банци БиХ, Ина Хасанбеговић,  чувени експерт и један од пионира у области пословне етике Joe Murphy, премијер Владе Кантона Сарајево, Елмедин Конаковић, представник FBI службе за међународну корупцију, Marc Songsanand, као и стручњак и консултант у области заштите приватности података, Robert Bond из Велике Британије.

Међу бројним учесницима из Велике Британије, САД – а, Француске,  Словеније, Хрватске, БиХ, Црне Горе, Македоније, овом значајном скупу,  присуствовале су и представнице „Србија Карга“ а.д. Јелена Џелетовић, повереник за етику и Весна Вујановић, главни координатор за етику.

Главни акценат Конференције је био на позицији и улози повереника за усклађеност пословања и пословну етику, који делује у оквиру самосталне организационе јединице у организацијама јавног и приватног сектора. Ради се о позицији која је задужена да се сви процеси у пословању организације, одвијају у складу са законима, прописима и стандардима пословне етике, а која делује превентивно и зауставља неправилност у тренутку када се иста дешава. Посебан фокус је на антикорупцијској активности, јер је специфичност овог поднебља олако разумевање прописаних правила пословања. Директор Roy Snell, је појаснио да је повереник за етику кључна тачка читавог програма за пословну етику, ( прописивањем јасних правила пословања, транспарентности пословања, едукације запослених, праћења и провере ефективности предузетих активности, успостављање линије за интерну пријаву неправилности идр.), тако да његова улога није ни најмање „бирократска“.

Закључак овог скупа је да се овакав тип Конференције устали, постане традиционалан и одржава сваке године у октобру, како би  највиши менаџмент из јавног и приватног сектора, својим проактивним ставом и жељом за променом и унапређењем етичке културе поставио ниво на којем жели да буде етичко понашање у организацији.

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

 ЗНАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА ОПАСНИХ РОБА НА ЗАВИДНОМ НИВОУ!

Почетком октобра започела је редовна обука и писмена провера знања из области транспорта опасног терета у железничком саобраћају. Провери знања подлеже преко 2000 запослених у свим Карго секцијама, који на директан или индиректан начин учествују у превозу опасне робе. Детаљним планом, предвиђено је да поучавање и испитивање траје до 20. новембра. Предавањима је обухваћен широк спектар обавезних тема које се студиозно обрађују:  законске регулативе, обавезе превозника, класификација опасне робе, означавање и обележавање,  опасне робе са високом потенцијалном опасношћу, превоз празних кола – цистерни, документација, уврштавање кола товарених робом класе 1 у возове, неопходна опрема у кабини машиновође, као и претовар опасне робе.

Од почетка тестирања, до данас, запослени су показали висок степен знања и стручности из ове специфичне области. Након успешно положеног теста, сваки запослени добија Потврду о стручној оспособљености на пословима у транспорту опасног терета.

ОДРЖАН САСТАНАК „COLPOFER РАДНЕ ГРУПЕ

У Пословној згради железница, данас 13. октобра, одржан је састанак међународне радне групе за безбедност на железничком Коридору Х. Радну групу „COLPOFER“ чине експерти за безбедност у железничким компанијама, које географски покривају Паневропски Коридор Х. Састанку је присуствовао и  директор Центра за реструктурирање, Зоран Сретеновић, задужен за безбедност у „Србија Каргу“ а.д.

Представници петнаестак железничких компанија, полицијских управа и државних органа из Италије, Аустрије, Словеније, Хрватске, Републике Српске и Србије су ову прилику искористили за размену искуства, информација и сазнања, а све у циљу подизања безбедности на железничком Коридору Х на највиши могући ниво. Такође, велика пажња је посвећена илегалним мигрантским токовима, сајбер безбедности, као и борби против отуђења железничке имовине.

Данашњем скупу, по први пут, присуствовали су и специјални гости, председник COLPOFER – а, Franco Fiumara и генерални секретар Maria Cristina Fiorentino, док је Председавајућа Групе била Дора Мезек Кукец из Словенских железница.

Јавни оглас за стручно оспособљавање приправника

Акционарско друштво за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд, Немањина бр.6, Београд, оглашава потребу за 100 (сто) приправника, без заснивања радног односа,образовног профила техничар вуче.

Јавни оглас за стручно оспособљавање приправника без заснивања радног односа

Изјава

Пријава на оглас


Invitation for Tenders for the procurement of 8 new multi-system electric locomotives

Детаљније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС У СВОЈСТВУ ПРИПРАВНИКА

Акционарско друштво за железнички превоз робе “Србија Карго”, Београд, Немањина бр.6, Београд, оглашава потребу за 50 (педесет) приправника, који се примају у радни однос на одређено време, на период од 12 месеци, ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за полагање стручног испита.
Јавни конкурс за пријем у радни однос у својству приправника
Изјава
Пријава на јавни конкурс

Invitation for tenders- Refurbishment of 31 electric locomotives Series 461


Србија Карго добила 86 машиновођа

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, уручила је данас у Нишу уговоре за 86 машиновођа који су добили посао у предузећу “Србија карго” и поручила младима да се школују, јер ће на железници за њих бити посла.

“Захваљујући спроведеним реформама у железници, време је да после рационалнизације кренемо да запошљавамо нове раднике. То говори не само о доброј перспективи ове компаније, већ и колико посла има “Србија карго”, рекла је Михајловић и најавила да ће идуће године бити запослено још 40 младих машиновођа, чиме ће бити решен дугогодишњи проблем недостатка ових кадрова, наводи се у саопштењу министарства.

Она је истакла да су све машиновође изабране на јавном конкурсу и пре запошљавања прошле обуку у овом предузећу. Према њеним речима, млади људи који су запослени у просеку имају 23 године, а до сада је просек година машиновођа био 50.

“Железница има велику будућност у Србији и биће потребно још квалитетних и високо образованих радника, пре свега машиновођа и осталог помоћног особља, али и саобраћајних машинских и грађевинских инжењера, као и стручњака из области електротехнике, телекомуникација и информатике.

Моја порука младима је: „Школујте се, завршите факултете и на железници ће бити посла за вас!”“, поручила је потпредседница Владе и додала да је задатак државе да ради на стварању услова за запошљавање.

Међу 86 машиновођа, 10 је управо из Ниша, а запослене су и три жене. Једна од њих, Весна Милојковић, обратила се окупљенима и захвалила на пруженој шанси.

„Питали су ме како жена да буде машиновођа, мој одговор је – ако могу двоје деце да подигнем, могу и локомотиву да возим“, поручила је она.

Мирољуб Јевтић, в.д. директор „Србија карго“, рекао је да је ово највећи број машиновођа који је примљен ођедном и додао да ће ови млади људи управљати, између осталог, и са осам ових локомотива вредних 32 милиона евра за чију набавку „Србија карго“ расписује тендер у априлу.

„Захвални смо Влади Србије на подршци, захваљујући којој набављамо нове локомотиве после 45 година“, рекао је Јевтић и додао да су у том предузећу многе ствари покренуте управо после прошлогодишњег боравка Владе у Нишу.

Плате новозапосленим машиновођама плаћаће “Србија карго” из својих средстава, будући да ово предузеће од оснивања, у августу 2015, функционише без субвенција.

Михајловић је током посете Нишу обишла и локомотивски депо у којем “Србија карго” самостално ремонтује дизел локомотиве, коришћењем сопственог знања и ресурса, уместо да плаћа ремонтерима. На тај начин, „Србија карго“ на свакој поправљеној локомотиви уштеди око 30 милиона динара.

  


Пословна етика у компанијама у Србији

     Премијер Србије, Александар Вучић, у ауторском тексту у магазину “Корд” наглашава значај постојања пословне етике  у компанијама у Србији. link

Интервју са потпредседницом Владе Републике Србије и министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зораном Михајловић

     Ексклузивни часопис намењен дипломатској и пословној заједници Diplomacy & Commerce који сарађује се лондонским The Economist-ом објавио је интервју са потпредседницом Владе Републике Србије и министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зораном Михајловић. У њему се истиче добар резултат Србија Карга а.д. и поред чињенице да више не прима државне субвенције, што је велики помак  у самом железничком систему Србије. link