Захваљујући разумевању пословодства наше компаније, које је препознало потребу сагледавања, анализе и примене иностраних искустава, као и залагањем члана председништва Европског савеза националних друштава инжењера железнице UEEIV, мр Слободана Вукмировића, током протекле седмице, успешно је завршена обука запослених за одржавање теретних вагона према условима ECM/SMS.

Обука је спроведена без финансијске надокнаде, за чију стручну подршку и техничку помоћ при реализацији је ангажован Dr. Ing. Стевица Варадинац, сертификовани EURRIL- ING из Луксембурга. Треба поменути да је основни циљ UEEIV јачање положаја систем инжењера железнице кроз промовисање иновација, идеја и предлога модернизације, конкурентности и ефикасности европских железница и да интензивира сарадњу између железнице, железничке индустрије и науке (универзитети и научни институти), путем семинара, презентација, округлих столова, радионица и других догађаја са актуелним информацијама и разменом знања са другим инжењерским друштвима и привредом. Путем квалитетно извршене обуке и оцењивања усаглашености са захтевима ECM/SMS, намера је била да се представи значај широког познавања јединственог европског железничког система који запослени треба да поседују да би ефикасно, исправно, уредно и безбедно обављали своје послове на одржавању железничких вагона за превоз робе. Предавању, презентацији и дискусији о примени ECM/SMS са навођењем искустава европских оператера и власника железничких теретних вагона, осим нашим запосленима, било је омогућено присуство и представницима Дирекције за железнице, Инфраструктуре железнице Србије и Србија Воза.

Први део предавања је био усмерен ка подизању свести свих запослених за одговорност и преданост у активностима на пословима за које су задужени у укупном систему рада на одржавању теретних вагона. Кроз своју презентацију, мр Слободан Вукмировић је објаснио улогу UEEIV – a, као и значај поштовања налога тела за сертификацију система ECM/SMS и испуњења свих прописаних правила, захтева, услова и налога. Део излагања се односио и на корпоративни идентитет и корпоративни имиџ, везано за квалитет пословања и безбедност са приказивањем фаза управљања квалитетом и безбедношћу одржавања железничких теретних возила. Директор Сектора за квалитет пословања и систем безбедности, Зорица Старчевић, као координатор обуке, представила је најважније захтеве и критеријуме за оцену организације које подносе захтеве за ECM сертификат, или за обављање функција одржавања, за које их је ангажовало лице за одржавање као и захтеве Система за управљање безбедношћу (SMS) у току експлоатације и одржавања безбедносног система. Предавач на обуци Dr. Ing. Стевица Варадинац је у овом делу изнео најважније чињенице у вези примене система SMS и ECM, као два неодвојива сегмента који истовремено делују јединственим и заједничким захтевима на послове одржавања возила код неког превозника и његових радионица или појединачно радионица посебно сертификованих за одржавање по ECM – у. Кроз презентацију „Како управљати променама у плану одржавања теретних вагона?“, присутни су се могли упознати са пословањем и искуствима његове матичне компаније CFL Cargo.

У циљу проверe испуњености свих услова и захтева за квалитет и безбедност одржавања, спроведено је и екстерно оцењивање у радионицама у Нишу и Београду, где је полазницима обуке, између осталог, демонстриран и основни поступак визуелног прегледа опште техничке исправности вагона и тумачење исписаних ознака.