Уз речи са жељом да нас све послужи добро здравље и да се следећи пут сретнемо без маски, генерални директор, Душан Гарибовић је са делом пословодства наставио да обилази запослене на терену, за које није важио одмор ни у време празника. Делегација Карга, коју су поред генералног директора чинили извршна директорка за саобраћај, Сенија Богић Павловић, директор Сектора за ВВ и ТКП, Саша Томић и заменик директора Сектора ЗОВС, Новица Момчиловић, 21. априла, обишла је Вреоце, Пожегу и Краљево.

„Иако су нам васкршњи празници дошли у време великих изазова, верујем да ћемо их превазићи заједничким напорима, сарадњом, као и ентузијазмом који видим да не недостаје. Мислим да сам, без лажне скромности објективан, када кажем да сви наши запослени, цела наша компанија заслужује велики аплауз, због чињенице да се све време ванредне ситуације, 24 часа ради и превози роба од интереса за државу. Најмање што је пословодство могло да уради у овом тренутку и у овом стању, које нас је све затекло и изненадило је да вас обиђе и буде са вама, колико год је то могуће. Упркос чињеници да се за овакав след ствари нико није припремао, нико од нас није имао искуства, нити је знао како да се понаша и реагује, морамо нескромно рећи да смо се изванредно снашли“, истакао је Гарибовић.

У Вреоцима се вредно ради, извршена је веома добра организација и расподела послова, те иако са редукованим бројем људи, сви послови се завршавају агилно и на време. У потпуности се без икаквих проблема извршавају превози који су стратешки битни за нашу државу. Превоз угља из Вреоца за ТЕ Морава Свилајнац, ХИ Милан Благојевић наменска Лучани и индустриjске системе у Нишу, Пироту, Бору као и за широку потрошњу, односно грађанство.

У Краљеву и Пожеги посебна пажња је поклоњена обиласку радионица за поправку електро и дизел локомотива, као и теретних кола. У претходном периоду у Краљеву је извршен велики број контролно техничких прегледа и ванредних оправки дизел локомотива. Због новонастале ситуације, дошло је и до промене у организацији радног времена, тако да запослени у краљевaчким радионицама, тренутно раде у турнусу, а иначе, радно време је осмочасовно. У овом тренутку, у Краљеву се ради на инвестиционим оправкама дизел локомотива. Запослени у Пожеги могу се похвалити да су у предходној години извршили велики број ванредних оправки и контролно-техничких прегледа П1 на електро локомотивама, а урађена је и ванредна оправка на 1095 теретних кола. У надлежности ОЈ ЗОВС Пожега налази се помоћни воз, који се користи за све врсте интервенција при санацији ванредних догађаја, као и за све врсте оправки вучних и вучених возила на терену.

Основни робни рад тренутно на подручју Краљево, чини превоз каменог агрегата из Брвеник за Наумовићево, угља из ТТ Пискања за Вреоце, лима из Радинца за Унипромет Чачак. Иначе у Краљеву се врши утовар старог гвожђа за Албанију, Северну Македонију и у мањем обиму за станице у Србији. Али, нажалост, ванредна ситуација се одразила на пад обима посла, па је за Албанију отпремљен само један воз од 17 кола што је представља највећи проблем, као и чињеница да се тренутно не врши превоз аутомобила за FCA Srbija из Крагујевца ка Луци Бар. Осим тога, сви остали послови се одвијају регуларно и према утврђеном плану.

Генерални директор је рекао да, без обзира на тешкоће које су нас задесиле, треба бити оптимистичан, и треба веровати да ће много доброг изаћи из овог лошег по нашу комапнију. Такође је напоменуо да смо исплатили прву плату у овим условима, што није било једноствно, али да ћемо се трудити максимално да све што радници на терену раде, успешно и валоризујемо.